Про точність орієнтування напрямку гіротеодоліта ГІ-Б2

1
Національний університет "Львівська політехніка"
2
Національний університет "Львівська політехніка"
3
Національний університет "Львівська політехніка"

На підставі експериментальних досліджень точності орієнтування направ¬леній гіротеодоліта Гі-Б2, виконаних на 351 пункті тріангуляції показано, що дирекційні кути на орієнтирні пункти одиночними гіротеодоліта Гі-Б2 можуть бути визначені з точністю 5-7 ".

  1. Воронков Н. Н., Ашимов Н. М. Гироскопическое ориентирование. М., «Недра», 1973.
  2. Кутырев В.В., Макаров И. А. Определение ориентирных направлений с точностью 5—7" гиротеодолитами ГИ-Б2. — «Геодезия и картография», 1973, № 10.
  3. Руководство по определению дирекционных углов на ориентирные пункты гиротеодолитами ГИ-Б2, М., ОНТИ ЦНИИГАиК, 1975.
  4. Сидорик Р. С., Русин М. И. О точности определения истинных азимутов гиротеодолитом ГИ-Б2. — «Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка», 1973, № 1.
  5. Смирнов Н. В., Белугина Д. Теория вероятностей и матема­тическая статистика в приложении к геодезии. М., «Недра», 1969.
  6. Торочков В. Ю. Гиротеодолиты, М., «Недра», 1970.
  7.  Cirbus Jan. Urcovaine polohy bodov gyroteodolitom MOM Gi—B2. — «Geod. a kartogr. obz.», 1972, 18, № 11.