Закономірності накопичення похибок дирекційних кутів в суцільних мережах трилатерації

1
Національний університет “Львівська політехніка”

У мережах трилатерації з трикутників детально вивчена точність дирекційних кутів зв'язуючих сторін [1,2]. Точність дирекційних кутів проміжних сторін не розглядалася.

  1. Костецкая Я. М. К вопросу оценки точности сплошных сетей трилатерации // Геодезия, картография и аэрофотосъемка. 1967. Вып. 6
  2. Костецкая Я. М. О точности определения дирекционных углов в сплошных сетях трилатерации // Геодезия, картография и аэрофотосъмка. 1974. Вып. 20.