Про рішення лінійної задачі Молоденського методом малого параметра

Автори:
1
Національний університет "Львівська політехніка"

Лінійна задача Молоденського, як відомо, полягає у визначенні аномального потенціалу в зовнішньому просторі фізичної поверхні Землі s з точністю порядку квадрата її стиснення по виміряним на s аномалій сили тяжіння. Вона представлет собою зовнішню граничну задачу для рівняння Лапласа з простих умов.

  1. Марыч М. И. О решении задачи Молоденского с учетом сжатия Земли // Геодезия, картография и аэрофотосъемка. 1987. Вып. 46.
  2. Марыч М. И. Об определении внешнего гравитационного поля Земли // Геодезия, картография и аэрофотосъемка. 1982. Вып. 36. 
  3. Марыч М. И. О трактовке решения краевой задачи теории фигуры Земли методом малого параметра//Геодезия, картография и аэрофотосъемка. 1986. Вып. 44.
  4. Марыч М. И. О решении задачи Молоденского с помощью ряда Тейлора // Геодезия, картография и аэрофотосъемка. 1973. Вып. 17. 
  5. Марыч М. И. О решении задачи Молоденского с помощью интеграла Стокса // Геодезия, картография и аэрофотосъемка. 1989. Вып. 50. 
  6. Мориц Г. Современная физическая геодезия. М., 1983.