Структурна організація полімерних металокомплексів з водою або фенантроліном і їх вплив на люмінесцентні властивості

Автори: 
Irina Savchenko, Aleksandra Berezhnytska, Yaroslav Fedorov, Nataliya Rusakova, Vladimir Syromyatnikov and Sergey Smola

Одержано мономер – 2-метил-5-фенілпентен-1-діон-3,5, його сольватний металокомплекс з водою на основі європію, гібридний металокомплекс з фенантроліном та нові металополімери на їх основі. Проведені дослідження показали, що конфігурація хелатного вузла під час полімеризації не змінюється. З використанням електронного мікроскопу встановлено рівномірний розподіл металу в полімерній матриці синтезованих металополімерів. Порівняння електронних спектрів поглинання мономерів і полімерів показало ідентичне координаційне оточення йону лантаніду в обох випадках. Солюбілізація β-дикетонатних комплексів європію з фенантроліном призводить до зміни інтенсивності люмінесценції в таких комплексах.

[1] Yersin H.: Highly Efficient OLEDs with Phosphorescent Materials, Wiley-VCH, Weinheim 2008.
[2] Katkova M., Vitukhnovsky A. and Bochkarev M.: Russ. Chem. Rev., 2005, 74, 1089.
[3] Driesen K.and Binnemans K.: Liquid Crystals, 2004, 31, 601.
[4] Xiang N., Leung L., So S. and Gong M.: Spectrochimica Acta A, 2006, 65, 907.  
[5] Silva C., Li F., Huang C. and Zheng Z.: Thin Solid Films, 2008, 517, 957.
[6] Guedes M., Paolini T., Felinto M. et al.: J. Lumin., 2011, 131, 99.
[7] Sun M., Xin H., Wang K. et al.: Chem. Commun., 2003, 702.
[8] Ling Q., Yang M., Zhang W. et al.: Thin Solid Films, 2002, 417, 127.
[9] Terai T., Kikuchi K., Iwasawa S. et al.: J. Am. Chem. Soc., 2006, 128, 6938.
[10] Sun J., Zhang X., Xia Z. and Du H.: J. Appl. Physics, 2012, 11, 1.
[11] Brito H., Teotonio E., Fett G. et al.: J. Lumin., 2008, 128, 190.
[12] Zeng L., Yang M., Wu P. et al.: Synth. Met., 2004, 144, 259.
[13] Jiu H., Liu G., Zhang Z. et al.: J. Rare Earths, 2011, 29, 741.
[14] Savchenko I., Bereznitskaya A., Smola S. et al.: Funct. Mater., 2012, 4, 541.
[15] Bereznitskaya A., Savchenko I., Trunova E. et al.: Dopov. Nats. Akad. Nauk Ukrainy, 2012, 11, 132.
[16] Voloshin A., Shavaleev N. and Kazakov V.: J. Photochem. Photobiol. A, 2000, 134, lll.
[17] Tsaryuk V., Zolin V. and Legendziewicz J.: Spectrochimica Acta A, 1998, 54, 2247.
[18] Tsaryuk V., Legendziewicz J., Puntus L. et al.: J. Alloys and Compounds, 2000, 300-301, 464.