Про точність модифікованого геодезичного методу обліку атмосферних впливів на світло дальномірні вимірювання

1
Національний Університет "Львівська політехніка"
2
Національний університет "Львівська політехніка"

Реальна атмосфера неоднорідна і в кожній її точці значення температури, тиску і вологості різні. Отже, показник заломлення, а значить, і швидкість поширення ЕМВ змінюється уздовж траси.

  1. Вировец Ю. Б., Наумов Я. В., Островский А. Л. Эталонный геодезический полигон в горном районе // Геодезия и картография. 1971. №12.
  2. Джуман Б. М., Матящук Н. С., Островский А. Л. Новый Метод учета атмосферных влияний при светодалыюмерных измерениях// Геодезия, картография и аэрофотосъемка. 1979. Вып. 30.
  3. Пеллинен Л. П., Изотов А. А. Исследования земной рефракции и методов геодезического нивелирования // Тр. ЦНИИГАиК. 1955. Вып 102