Зрівняння в фотограмметрії при неквадратичній функції втрат

1
Національний університет "Львівська політехніка"

У більшості фотограмметричних задач найбільш типово допускається те, що для спостережених значень їх помилок вони носять незалежний характер і розподілені нормально. Разом з тим певний інтерес представляє процес урівноваження при відмові від цього твердження та прийняття іншої, альтернативної гіпотези.

  1. Айвазян С. А., Енюков И. С., Мешалкин Л. Д. Прикладная статистика. Исследование зависимостей. М., 1985.
  2. Кемниц Ю. В. Математическая обработка зависимых результатов измерений. М., 1970.
  3. Мещеряков Г. А., Волжанин С. Д., Киричук В. В. Об уравнивании геодезических измерений с учетом закона распределения ошибок // Геодезия и картография. 1984 № 2.
  4. Сигорский В. П. Математический аппарат инженера. К., 1975.