До питання врахування коваріаційної матриці помилок при обробці геодезичних вимірів

1
Кафедра картографії та геопросторового моделювання, Національний університет “Львівська політехніка”
2
Кафедра геодезії. Інститут геодезії. Національний університет “Львівська політехніка”

Виконано перетворення, що дає можливість представити задачу рішення системи нормальних рівнянь в рівноточному вигляді для випадку повної коваріаційної матриці помилок вимірювань.

1. Большаков В.Д., Гайдаев П.А. Теория математической обработки геодезических измерений / Изд. 2-е, доп. М., 1977. 
2. Кемниц Ю.В. Математическая обработка зависимых результатов измерений. М., 1970. 
3. Ланкастер ГІ. Теория матриц / Пер. с англ. М., 1978.
4. Линник Ю.В. Метод наименьших квадратов и основы математико-статистической теории обработки наблюдений. М., 1958. 
5. Форсайт Дж., Малькольм М., Моулер К. Машинные методы математических вычислений / Пер. с англ. М., 1980.