Експрес-спосіб визначення об’єму змитого ґрунту в комплексній технології дослідження площової ерозії методами фотограмметрії

1
Національний Університет "Львівська політехніка"
2
Національний університет “Львівська політехніка”

У статті проводиться аналіз існуючих способів визначення кількісних характеристик ерозії ґрунтів детального рівня дослідження. Запропоновано експрес-метод дистанційного зондування вищевказаних параметрів. Наведено алгоритм оцінки точності способу, а також результат експериментально-дослідницьких робіт. Зроблено відповідні висновки.

1. Болюх О.И., Канат А.П., Кит М.Г., Кравчук Я. С. Стационарное изучение плоскостного смыва в Предкарпатье. Львов, 1976. С.114.
2. Волощук М.Д. Грунтово-ерозійний моніторинг: завдання, зміст та види спостережень// Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва в Україні. 1997. С.212-214. 
3. Глотов В.М., ТурукД.М. Визначення метричних характеристик знімальної системи — камери Київ-бС / / 36. ДУ “Львівської політехніки”. 1996. №56. 
4. Глотов ВМ., Майоров Г.Є. Аналіз метричних властивостей цифрових знімальних систем // 36. НУ “Львівської політехніки”. 2000. №59.
5. Мельник В.М., Нестробчук І.М. Метод короткобазисної фотограмметрії в системі агроекологічного моніторингу // Сучасні досягнення геодезичної науки і виробництва в Україні. 1997. С. 154-159. 
6. Нестробчук І.М. Картографо-фотограмметричне моделювання площинної ерозії: Автореф. дис. ... геогр. наук. - Львів, 1997. 
7. Пузанов Б.С., Иванов Н.И. Методика измерений объёмов и площадей по наземным стерефотоснимкам //
Тр. института «Оргзнергострой». 1959.