Новий метод визначення впливу випадкових та систематичних похибок на точність висотних мереж (на прикладі державної нівелірної мережі 1-го класу України)

1
Кафедра вищої геодезії та астрономії, Національний університет “Львівська політехніка”

У статті запропоновано новий алгоритм визначення в нівелірних мережах сумарних кількісних характеристик трьох груп похибок (випадкових, систематичних похибок і помилок, що виникають за рахунок деформацій земної поверхні, що діють на протязі всього циклу спостережень). Алгоритм заснований на рекурентних формулах. Методика апробована на державній нівелірній мережі України. За результатами останнього циклу спостережень (1971-1993 рр.) Визначено, що на 1 км нівелірного ходу випадкова похибка становить 0,49 мм, систематична - 0,06 мм, а похибки, обумовлені деформаціями земної поверхні, - 0.015 мм / рік.

1. Третяк К.Р. Карта сучасних градієнтів швидкостей вертикальних деформацій земної поверхні Кримського півострова / / Збірн. наук. don. IV-го наук.-техн. симп. "Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища - GPS і GIS-технології. 1999. Алушта. С.56-60. 
2. Третяк К.Р., Якобчук Т. Дослідження точності високоточної нівелірної мережі України / / 36. мат. наук.-техн. симп. “ГЕОМОНІТОРИНГ - 9 9”. Моршин-Львів 1999. С. 140. 
3. Третяк К.Р. Аналіз впливу випадкових та систематичних похибок на точність державної нівелірної мережі України 1-го класу / / Ювілейний зб. наук, пр. присвячений 5-й річниці професійного свята працівників Геології, геодезії та картографії. Ліга—Прес. Львів, 2000. С.51—53. 
4. Третяк К.Р. Карта сучасних градієнтів швидкостей вертикальних деформацій земної поверхні Кримського півострова // Геодинаміка. 1(2). 1999. С. 22-30.