Формула залежності між середніми та середніми квадратичними аномальними вертикальними рефракціями в турбулентній атмосфері

1
Національний Університет "Львівська політехніка"

Розглядаються аномальні рефракційні впливу на геодезичні вимірювання в умовах термічно-турбулентної атмосфери. Виведено формулу залежності між середніми і середніми квадратичними аномальньші вертикальними рефракції в турбулентної атмосфері.

  1. Мороз О.І., Островська О.А. Основні положення теорії флуктаційного методу визначення аномальної вертикальної рефракції// Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – Львів, 2002. – С.110-120.
  2.  Самохвалов И.В. Оптическое зондирование атмосферной турбилентности, Сибирское отделение Академии наук СССр. – Новосибирск: Наука, 1986, 90 с.
  3. Татарский В.И. роспространение волн в турбулентной атмосфере. – М.: Наука, 1967.