Оптимізація геодинамічної мережі аргентинських островів, прилеглих до української антарктичної станції “Академік Вернадський”

1
Кафедра вищої геодезії та астрономії, Національний університет “Львівська політехніка”

В рамках сезонної 8-ї Української антарктичної Експедиції (8-УАЕ) в районі станції "Академік Вернадський" була створена прецизійна геодезична мережа навколишніх островів. Мережа створена з метою уточнення місця розташування тектонічного розлому і визначення кількісних і якісних параметрів деформацій і рухів земної кори на території Аргентинські островів. При обробці вимірювань враховувалися ексцентрісітети фазових центрів антен GPS- приймачів і була застосована методика апостеріорної оптимізації GPS- мереж. Проведення повторних вимірів дасть можливість удосконалити сучасну регіональну геодинамічних модель Антарктичного півострова.

І. Бахмутов В.Г. Геологический обзор архипелага Аргентинские острова и прилегающих територий Антарктического полуострова. - Бюлетень Українського Антарктичного Центру. - Київ, 1998. — Bun.

2. — С. 77-84. 2. Бахмутов В.Г. Геологическое строение и палеомагнитние иссле­дования в западной Антарктике (район Аргентинских островов) и их значение для палеотекто- ническихреконструкций Антарктического полуострова. — Бюлетень Українського Антарктичного Центру. - Київ, 2002. — Bun. 4. — С. 11—24.

3. Греку Д.P. Исследования по международному проекту С КАР Геодезическая инфраструктура в Антарктиде '. — Бюлетень Українського Антарктичного Центру. - Київ, 2000. - Bun. 3. - С. 141-149.

4. Третяк KP., Романишин І.Б., Голубінка Ю.1. До питання визначення ексцентриситету фазового центра антени GPS - приймача // Геодезія, картографія і аерофотознімання: Міжвідомчий науково-технічний збірник. - Львів, 2002. - Вип. 62. - С. 87-96.

5. Третяк К. Апостеріорна оптимізація геодезичних мереж // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: Збірник наукових праць Західного геодезичного товариства (Присвячений професійному святу працівників геології, геодезії і картографії). - Львів: Ліга-Прес, 2003. - С. 127-141.

6. Dietrich R., Dach R., Engelhardt G..., 1TRF coordinates and plate velocities from repead GPS campaigns in Antarctica - an analysis based on different individual solutions //Journal of Geodesy, Springer — Varlag (2001) 74. - P. 756—766.

7. Geological map of the Southern Graham Land. - 1:500000 / BAS (500G) Cambridge British Antarctic Syrvey. 1981.

8. Maksymchuk V., Kuznetsova V., Chobotok I., Dotsenko 1. First results of tectonomagnetic investigations at Akademik Vernadsky station. - Бюлетень Українського Антарктичного Центру. - Київ, 2002. - Bun. 4. - С. 197-201.