Особливості технологічної схеми цифрового фототеодолітного знімання для складання фронтальних планів

1
Національний Університет "Львівська політехніка"
2
Національний університет "Львівська політехніка"

Представлена розробленою авторами технологічна схема складання фронтальних планів будівлі цифрової фототеодолітної зйомки. Приводяться особливості нольних та камерних робіт. Представлен аналіз процессов метода.

  1. Глотов В.М. Розробки та дослідження фототеодоліта на базі цифрової камери Kodak DC-260 та оптичного теодоліта Theo - 010В//36. наук, праць VМіжнар. наук.-техн. симпозіуму “Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища GPS і GIS-технологій ”. - Львів, 2000.
  2. Глотов В.М. Особливості визначення фокусної відстані цифрових фототеодолітних камер // Геодезія, картографія і аерофотознімання: Міжвідомчий наук.-техн. зб. -Львів, 2003. - № 63.
  3. Катуиіков В.О., Сердюков В.М. та ін. Прикладна фотограмметрія. - Київ: Вид-во КДТБА, 1994.
  4. Лобанов А.Н. Фототопография. -М.: Недра, 1983. -С. 223-224.
  5. Цветков В.Я. Использование архивных и любительских снимков для реставрационного проектирования // Геодезия и карто­графия. -1991. - № 8. - 29-33 с.

       6. Basili D., Gllivanone М. Modalite fotogrammetrico-informatiche per la reppeesenta zione delle architetture. Riv. Cetasto e serv.tecn.erar. - 1991. - 46, № 1.- P. 105-134.