Про проведення та опрацювання GPS-спостережень на Закарпатті

1
Ужгородський національний університет, ДП "Закарпатгеодезцентр"
2
Національний університет “Львівська політехніка”
3
Національний університет “Львівська політехніка”

Виконано польові спостереження на 13 пунктах Державної геодезичної мережі (планової і висотної) в Закарпатській області. Для оцінки точності при обробці базових ліній було обрано сім критеріїв, а при врівноважені - три. Для подальших спостережень в мережах високого класу необхідні рекогносцирувальні роботи, після яких можна буде визначити придатність пунктів за критерієм відкритості небосхилу. Запропоновано виконувати 12 - годинні спостереження - час одно періоду обертання супутників GPS, що дасть можливість виключити деякі помилки. Необхідно відзначити, що програмний пакет Trimble Geomatics Office з використанням точних IGS-ефемерид і NGS-таблиць зрушень фазових центрів антен є повністю придатним для обробки спостережень в мережах високого класу.

1. С.Савчук, І.Тревого, А.Віват. Обробка GPS-спостережень наукового геодезичного полігону // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: 36. наук, пр.- Л..2003.-С.39-47.

 2. Ю.Стопхай, Р.Висотенко. Обробка GPS-спостережень, виконаних на пунктах фундаментальної геодезичної мережі України в 2000 році // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: 36. наук, пр.- Л.,2003.-С.48-54.

З. Маrk Greaves. Reprocessing the EU REF GB 2001 GPS campaign, http://www.euref-iag.net/symposia.

4. Documentation for the Trimble Geomatics Office software.

5. ftp://igs.ifag.de/gpsdata/ - Європейська база даних (Франкфурт, Німеччина).