Застосування Гвинтівкового артилерійського полігону для моделювання оперативного виявлення об’єктів під час проведення антитерористичних операцій

1
Національний Університет "Львівська політехніка"
2
Національний університет "Львівська політехніка"
3
Національний університет "Львівська політехніка"

Пропонується методика використання модельного комплексу у складі макетного взірця цифрового стереофотогра.чметричного комплексу розвідки та гвинтівкового артилерійського полігону Львівського інституту Сухопутніх військ Національного університету “Львівська політехніка” для розв’язування задач розвідки і спостереження.

І.   Глотов В.М. Розробка та дослідження фототеодоліта на базі цифрової камери та оптичного теодоліта Theo-OIOB // Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища - GPS- і GIS- технології: 36. матер. VМіжнар. наук.-техн. симпозіуму. - Львів, 2000. - С.5-9.

2. Гло­тов В.М. Визначення координат орієнтирів та цілей цифровим стереофотограмметричним методом // Сучасні досягнення геодезичної нау ки та виробництва: 36. наук, праць. - Львів, 2001. - С.118-121.

3. Глотов В.М., Макаревич В.Д., Процик М.Т. Аналіз точності визначення координат цілей при застосуванні цифрового фототеодолітного знімання залежно від нахилу знімальної поверхні // Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища - GPS- і GIS-технологй: 36. матер. IX Міжнар. наук.-техн. симпозіуму. - Львів, 2004. - С.26-32.

4. Глотов В.М., Макаревич В.Д. Оперативне виявлення об'єктів цифровим стереофотограмметричним комплексом під час виконання миротворчих операцій // Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища - GPS- і GIS-технології: 36. матер. X Міжнар. наук.-техн. симпозіуму. - Львів, 2005. - С.210-214.

5.    Глотов В , Лялюк Д, Макаревич В. Дослідження точності визначення координат цілей та орієнтирів при застосуванні цифрового фототеодолітного комплексу // Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища — GPS- і GIS-технолог її: 36. матер. X Міжнар. наук.-техн. симпозіуму. - Львів, 2005. - С.205-210.

6. Глотов В.М., Макаревич В.Д. Аналіз можливостей цифрового стереофотограмметричного комплексу стосовно виявлення подій в районах відповідальності миротворчих підрозділів // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: 36. наук, праць. - Львів, 2006. — С. 173-182.

7. Лобанов А.Н. Фототопография. — М.: Недра, 1983. — 219 с.

8. Панасюк В.В. Технічні засоби розвідки та їх бойове застосування: Підручни :. - 2-ге вид. - К.: ГУР, 2002. - 152 с.

9. XXI век: оружие, воєнная техника, средства обеспечения //ЗВО. - 2000. - №9. - С.65.

10. Винтовочний артичлерийский полигон ВАП 72. Техническое описание и инструкция по жсплуатации. ВАП 72- 00.00.000. ТО. — М.: Воениздат, 1973. — 71 с.

11. Краткое руководство по использованию цифровой камери Canon EOS 350D (рус.). - 2002.

12. Программное обеспечение для создания и редактирования цифрових карт и планов: Руководство оператора. Часть 2. “Геосистема”. - Винница, 2000.

13. Гранатомети, пулеметьі.

14. http://wmwweaponplace.ru/-ece про вооружение.

15. http://world.guns.ru/ - современное стрелковое оружие и боеприпасьі.

16.     http://www.ckb-photon.ru/nightvisiondevices/index.htm - прибори ночного видения, наблюдения.

17.   http://wwM .mfit.ru/defensive/index.html - новости о модернизации вооружений.