Моніторинг проявів карстових явищ у бетонній конструкції греблі водосховища Теребля-Рікської ГЕС

1
Національний Університет "Львівська політехніка"
2
Національний університет “Львівська політехніка”, м. Львів
3
Кафедра вищої геодезії та астрономії, Національний університет “Львівська політехніка”

У статті пропонуються геолого-мінералогічні і стереофотограмметричні методи дослідження карстових явищ, які були зафіксовані в тілі бетонної дамби Теребля - Рікської ГЕС розташованої в Закарпатській області.  Зокрема для визначення обсягів натічних форм застосований цифровий стереофотограмметричний метод визначення обсягів способом регулярної сітки.  Підкреслюється, що для детального дослідження необхідно проводити циклічні зйомки періодичністю один раз на рік.  В результаті проведеної роботи з'явилася можливість визначити розміри карстових порожнин в тілі греблі.

  1. Гвоздецкий H.A. Применение количественных методов при определении скорости карстовой денудации. «Вест. Моск. ун-та», серия V, география, 1970, № 4, С.
  2. Гвоздецкий H.A. Современная состояние изучения карбонатного карста. Труды московского общества испытателей природы, 1972, С.7-24.
  3. Глотов В.М. Створення фронтальних планів льодовиків Антарктичного узбережжя // Збірн.наук. праць "Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва". - Львів. - 2003р. - С. 264-26Н.
  4. Глотов В М Ковальонок С.Б., Міліневський Г.П., Чижевський В.В. Визначення динаміки поверхневих об’ємів острівних льодовиків як складова частина ГІС „Антарктида" // Збірн. наук праць. X - Міжнар. наук.-техн. симпозіум „Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища - GPS і GIS технології". 6-10 вересня 2005р. - Алушта. - С. 172-176.
  5. Глотов В.М., Третяк K.P. Визначення деформації підпірної стінки дросельного затвору Теребля - Рікської ГЕС // Матеріали 3-ї Міжн. Науково-практичної коференції. - Львів-Краків. - 2001. - С.37 - 44.
  6. Дублянськиий В.Н. Карстовые пещеры. М. «Знание», 1977, 48 с.
  7. Чикишев А.Г. Методы изучения карста. Из-во Московского университета, 1973 90 с.
  8. Bitelli С., Dubhini М., Zanutta A. Terrestrial laser scanning and digital photogrammetry techniques to monitor landslide bodies // The international archives of the remote sensing and spatial information sciences. XXXV congress ISPRS. Istanbul, - 2004. P. 246-252.
  9. Erol S.. Еrol В., Ayan Т. A general review of the deformation monitoring techniques and a case study: analysing deformations using GPS/LEVELLING // The international archives of the remote sensing and spatial information sciences. XXXV congress ISP RS. Istanbul. - 2004. P. 622-628.
  10. Mora P., Baldi P., Casula G., Fabris M., Ghirotti M., Mazzioni E., Pesci A. Global Positioning Systems and digital photogrammetry for the monitoring of mass movements: application to the Ca' di Malta Landslide (northern Apennines, Italy). Engineering Geology 6H, 2003. P. 103-121.