Закономірності максимальних вертикальних коливань зображень візирних цілей в термічно турбулентній атмосфері і можливості їх практичного використання в геодинаміці

1
Національний Університет «Львівська політехніка»
2
Національний Університет "Львівська політехніка"

На підставі закону плавучості елементарних частинок повітря в навколишній атмосфері доведена теорема: в термічно турбулентнії атмосфері максимальна амплітуда коливання зображень візирних цілей за короткий проміжок часу (одна - кілька секунд) дорівнює аномальній вертикальній рефракції в кутовий або лінійній мірі. Доказ теореми підтверджено графо-аналітичним методом. Використання теореми вирішує питання підвищення точності вимірювань в астрономії геодезії і, особливо, в геодинаміці шляхом обліку атмосферних впливів, а також дозволяє визначати не тільки точкові, а й інтегральні значення градієнтів основних метеопараметров з розв'язання обернених задач.

  1. Матвеев Л.Т. Курс общей метеорологии Физика атмосферы. -Л.: Гидрометеоиздат, 1984 с. 751.
  2. Стробен Д. Распространение лазерного пучка в атмосфере (перевод с английского). - М, "Мир", 1981, 414 с.
  3. Татарский В.И., Распространение волн в турбулентной атмосфере. -М., 'Наука", 1968, 548 с.
  4. Юношев Л.С. Астрономо-геодезические наблюдения сквозь трехмерно-неоднородную атмосферу. Ж-л "Геодезия и картография" -М № 8, 1991, с.5-9.
  5. Struve W. Beschreibung der Ermittelung des Hohenunterschiedens zvischen dem Schwarzen und dem Caspischen Meere... in den Jahren 1836 und 1937 von G.Fuss, A.Sawilsch und G.Sabler ausgefuhrten Messungen... St.-Petersbourg 1849 150 s.