Апріорна точність складання фронтальних планів методом сумісного використання лазерного сканування та наземного цифрового знімання

1
Національний Університет "Львівська політехніка"
2
Національний університет "Львівська політехніка"

Представлений аналіз апріорної точності визначення просторових координат планів фасадів архітектурних споруд, що складаються за допомогою лазерного сканування і цифрової зйомки, які підлягають реставрації. Акцентовано увагу на вплив досліджуваних помилок лазерного сканера і цифрової знімальної системи.

1.    Бруевич П.Н., Кириленко В.С., Лысков Г.А. Наземная фототопографическая съемка при инженерных изысканиях. – М.: Изд-во “Недра”. 1979. 
2.    Глотов В., Пащетник О. Аналіз впливу похибок елементів внутрішнього орієнтування при коротко базисному стереофотограмметричному зніманні // Зб. наук. пр. Західного геодезичн. товариства УТІК “Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва”. – Львів. – 2008. – Вип. ІІ (16). – С. 117–122. 
3.    Глотов В., Смолій К. Дослідження технології складання фронтальних планів архітектурних споруд наземним цифровим зніманням і лазерним скануванням // Укр. Міжвідомч. наук.-техн. збірн. “Геодезія, картографія й аерофотознімання”. – Львів. – 2008. – Вип. 70. – С. 46–50. 
4.    Глотов В.М., Чижевський В.В. Вдосконалений спосіб визначення дисторсії цифрових знімальних систем // Наук.-техн. журн. “Вісник геодезії та картографії”. – К. – 2005. – № 2. – С. 42–45. 
5.    Лобанов А.Н. Аналитическая фотограмметрия. – М.: Изд-во “Недра”, 1972. 
6.    Метелкин А.И. Фотограмметрия в строительстве и архитектуре. – М.: Изд-во “Стройиздат”, 1981. 
7.    Рой Д.Н. Опыт применения метода наземного лазерного сканирования для работ в области историко-культурного наследия. Геопрофи 2’2007. – С. 20–23.
8.    Руководство оператора. Digitals для Windows версия 5.0. Ч. 2. – Винница, 2003. 
9.    Ковров А.А. Создание трехмерной модели электроподстанции методом наземного лазерного сканирования //Геопрофи 3’2006. – С. 51–53. 
10.    Смолій К.Б. Аналіз сучасних технологій архітектурних обмірів цифровим стереофотограмметричним методом та наземним лазерним скануванням // Укр. Міжвідомч. наук.-техн. збірн. “Геодезія, картографія та аерофотознімання”. –  № 71, 2009. – С. 258–262. 
11.    Haring A., Briese Ch., Pfeifer N. Modellierung terrestrischer Laserscanner-Daten am Beispiel der Marc-Anton-Plastik. VGI: Östter. Z. Vermess. Geoinf. 2003. 91, №4. –С. 288–296. 
12.    M. Schulze-Horsel 3D landmarks – generation, characteristics and applications International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Science, 3D-ARCH 2007. 
13.    Bohm, J., 2004. Multi-imagefusionfor occlusio -free façade texturing. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Science, Volume XXXV-5. – P. 867–872. 
14.    http://www.specpribor-perm.ru/9348694217