Дослідження динаміки змін координат референцних станцій мережі ZAKPOS

1
Національний університет “Львівська політехніка”

Запропоновано використовувати метод макромоделювання для дослідження динамічних змін координат референтних станцій. Для прикладу взята
мережу станцій ZAKPOS. Знайдено оптимальні шляхи для високоточного визначення координат референтних станцій мережі.

1. Савчук С., Гринишина-Полюга О. Методика встановлення вихідних значень координат українських перманентних станцій для високоточної геодезичної прив’язки // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: Зб. наук. пр. – Львів. – 2009. – С. 39–43. 
2. Матвійчук Я.М. Математичне макромоделювання динамічних систем: теорія та практика. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2000. – 215 с. 
3 Матвійчук Я.М. Регуляризована ідентифікація динамічних прогностичних макромоделей / Я.М. Матвійчук, В.К. Паучок // Теоретична електротехніка. – 2003.– Вип. 57. – C. 13–18. 
4 Янків-Вітковська Л.М., Савчук С.Г., Паучок В.К. Дослідження динаміки змін координат перманентних GPS-станцій // Вісник геодезії і картографії. – Київ. – № 1, 2008. – С. 7–12. 
5 Тихонов А.Н., Гончаровский А.В., Степанов В.В., Ягола А.Г. Регуляризирующие алгоритмы и априор¬ная информация. – М.: Наука, 1983. – 200 с. 
6 Курганевич А., Матвійчук Я.М. Регуляризація задачі ідентифікації макромоделей нелінійних динамічних систем методом редукції.