Дослідження точності визначення координат GNSS методом у режимі RTK

1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Львівський національний університет імені Івана Франка
3
Національний університет "Львівська політехніка"
4
Кафедра геодезії. Інститут геодезії. Національний університет “Львівська політехніка”

Досліджено точність визначення координат пунктів GNSS методом в RTK режимі приймачем S82T виробництва SOUTH на навчально-науковому геодезичному полігоні Національного університету "Львівська політехніка". Визначено просторові координати, нормальні висоти і відстані між пунктами і порівняно їх з такими ж даними, отриманими статистичними методом, геометричним нівелюванням і вимірами відстаней штриховими мірними приладами.

1. Савчук С., Задемленюк А., Піскоровський А. Експериментальне дослідження точності визначення координат методом RTK з використанням GPRS internet з’єднання // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: Зб. наук. пр. – Львів, 2009. – С.58–69. 
2. Савчук С. Оцінка сучасного стану використання референцних систем координат в Україні // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: Зб. наук. пр. – Львів, 2008. – С.61–69. 
3. SAPOS // www.sapos.de. 
4. АSGEUPOS.PL // www.asgeupos.pl. 
5. ZAKPOS // www.zakpos.zakgeo.com.ua. 
6. СКНОУ // www.khrs.kharkov.ukrtel.net. 
7. NGCNET // www.ngcnet.com.ua. 
8. А. Горб, Р. Нежальский, Р. Федоренко, А. Нестерович. Экспериментальная оценка точности RTK измерений // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: Зб. наук. пр. – Львів, 2008. – С.118–124.
 9. Шел¬ковенков Д., Желанов О., Жалило О., Шокало В., Кондратюк В., Литвин М., Флерко С., Черевко В. Результати експериментальних досліджень реалізації DGPS/RTK режиму супутникового позиціонування з використанням NTRIP-технологій // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: Зб. наук. пр. – Львів, 2008. – С.125–132. 
10. Колгунов В.М., Літинський В.О. Модернізація планової мережі Бережанського навчального геодезичного полігона. Геодезія, картографія і аерофотознімання. – 2001. – Вип. 61. – С.63–69. 
11. Колгунов В., Літинський В. Дослідження точності нівелірної мережі Бережанського навчального геодезичного поліґона // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: Зб. наук. пр. – Львів, 2002. – С.159–160. 
12. Савчук С.Г., Колгунов В.М.. Бережанський геодезичний поліґон: 10 років GNSS - визначень // Геодезія, картографія і аерофотознімання. – 2010. – Вип. 73. – С.22–24. 
13. Літинський В.О., Віват А.Й. Вплив електромагнітного поля, створюваного лініями електропередач, на точність GPS вимірювань // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: Зб. наук. пр. – Львів, 2011.