дослідження

Історико-правовий аналіз адміністративно-правової природи координаційної функції держави щодо протидії корупції

У статті досліджено  та здійснено теоретичне узагальнення  наукової вагомості різноманітних історико-правових поглядів на поняття та ознаки адміністративно-правової координаційної ролі як функції держави на підставі аналізу здобутків у правовій доктрині адміністративного права, розкрито зміст проблем історико-правового та адміністративно-правового забезпечення координації суб’єктів протидії корупції.

Ринок настільних ігор України: сучасний стан та перспективи розвитку

У статті проведено огляд ринку настільних ігор, який заслужив особливої уваги в час пандемії Covid-19, та його вплив на діяльність виробників і збутових організацій, які функціонували на цьому ринку. Визначено основних гравців на світовому та українському ринках. Описано варіанти співпраці між виробниками та ідейними власниками. Опитано споживачів щодо популярності торгових марок виробників настільних ігор. Прокласифіковано всі види настільних ігор та просегментовано споживачів одного з найбільших магазинів на ринку настільних ігор Львова.

ECOLOGICAL STATE OF THE RIVERS IN THE ZHOVKVA DISTRICT OF THE LVIV REGION

Observation of the surface water state is carried out to determine its quality (contaminant content) based on the results of analytical control. The analysis of surface water was made according to the polluting sources of the object. It resulted in the proposed management decisions on directions and measures to improve the state of surface water.

«Замах на розум» – якісна журналістика чи безвідповідальна гонитва за сенсацією?

Мас-медіа змінили життя людини. Стали важливим джерелом інформації, засобом формування різноманітних поглядів та інтересів. Їх значення є особливо важливим під час розвитку цифрових соціальних комунікацій.

Life and Scientific Priorities of Professor Myroslav Malovanyy

This article describes the life and scientific priorities of professor Myroslav Malovanyy. It also provides details and results of a joint research with his students of a liquid media treatment from different types of pollution. The main research and its results are illustrated, as well as environmental technologies that were developed by using the archived results.

Процес міграції та адсорбції мінеральних добрив у ґрунті

The  influence  of  the  adsorption  process  of mineral  fertilizers  on  the  penetration  and retention  in  the  pores  of  the  soil  environment  of  various  components  of  fertilizers  was investigated. Experimental  researches  both  of  adsorption  properties  of  the  soil  environment and migration process of components of fertilizers in vertical soil profile were done.  

Дослідження точності визначення координат GNSS методом у режимі RTK

Досліджено точність визначення координат пунктів GNSS методом в RTK режимі приймачем S82T виробництва SOUTH на навчально-науковому геодезичному полігоні Національного університету "Львівська політехніка". Визначено просторові координати, нормальні висоти і відстані між пунктами і порівняно їх з такими ж даними, отриманими статистичними методом, геометричним нівелюванням і вимірами відстаней штриховими мірними приладами.

Cучасні супутникові технології у дослідженні геодинамічних процесів

Проаналізовано використання сучасних супутникових технологій при дослідженні геодинамічних процесів. Розглянуто основні проблеми, що виникають при використанні різних підходів до інтерпретації результатів супутникових спостережень.