Розробка та створення бази технічно-організаційної інформації під час функціонування активних GNSS мереж

Автори:
1
Національний університет “Львівська політехніка”

Представлено рішення по створенню бази даних організаційно-технічної інформації для операторів GNSS мереж

1.Савчук С. Перша мережа активних референцних станцій в Україні ZAKPOS. Етапи становлення та початок діяльності / С. Савчук, І. Проданець, І. Калинич // Геопрофиль. – 2010. №4. – С.16-23.
2.Евстафьев О. Наземная инфраструктура для точного позиционирования/ О.Евстафьев// Геопрофи. 2008. № 1. С. 21-24. № 2. – С. 24-28. № 3. С.15-18.
3. GNSS-мережа Західної України – UA-EUPOS/ZAKPOS. Інтернет – джерела: www.zakpos.zakgeo.com.ua
4. GNSS-мережа від фірми Topcon в Україні – TNT GNSS Network. www.net.tnt-tpi.com
5. Сайт НКАУ http:// www.nkau.gov.ua
6. Сайт National Marine Electronics Association (NMEA) – www.nmea.org
7. Сайт Networked Transport of RTCM via Internet Protocol (NTRIP) – http://igs.bkg.bund.de/ntrip