Інформаційні системи автоматизації потоків робіт: порівняльний аналіз

2023;
: cc. 243 - 250
1
Національний університет «Львівська політехніка», кафедра інформаційних систем та мереж
2
Національний університет «Львівська політехніка»
3
Національний університет "Львівська політехніка"

Потік робіт – це послідовність повторюваних та керованих кроків, спрямованих на виконання певного завдання чи роботи. Актуальність задачі оптимізації таких робіт сприяла розробленню методів та засобів дослідження операцій для оптимізації таких процесів для потреб різних предметних областей. Інформаційними технологіями супроводу потоку робіт є рушії потоку робіт, які уможливлюють швидшу автоматизацію, забезпечують відповідність нормам та стандартам, формалізацію бізнес-процесів, удосконалення комунікації тощо.

Системи управління потоками робіт поділяють на такі категорії: автоматизація за допомогою роботизації, інтелектуальні інтеграційні платформи, системи інтелектуального керування бізнес- процесами, рушії з відкритим кодом, у хмарі, а також системи опрацювання потоків даних.

Для докладнішого аналізу вибрано такі рушії та сервіси: вбудовані, орієнтовані виключно на хмару та ті, що підтримують обидва сценарії (jBPM, Camunda, Zeebe, Amazon Step Functions). У роботі визначено критерії оцінювання та виконано порівняння таких систем автоматизації потоків робіт для формування подальших рекомендацій щодо їх вибору та застосування. Такими критеріями вибрано активність розробки, стабільність та збереження історії комерційного використання, зберігання версійності, підтримку стандартів, використання таймерів та асинхронного виконання, спрямованість на людино-орієнтованість та виконання завдань у ручному режимі, інтеграцію з іншими рішеннями, моніторинг та логування, масштабування, підтримку хмари, можливість розгортання у приватній інфраструктурі, наявність візуального інтерфейсу, зручність локального розроблення та тестування, відкритий код, необхідність доопрацювання для впровадження та вартість. Порівняння переваг та недоліків можна використовувати для прийняття рішення щодо вибору системи автоматизації потоків робіт.

 1. Luz S., Masoodian M. (2011). Comparing static Gantt and mosaic charts for visualization of task schedules. Proceedings of the International Conference on Information Visualisation, art. No. 6004040. C. 182–187. DOI: 10.1109/IV.2011.53
 2. Катренко А. В. (2004). Системні аспекти синтезу процедур прийняття рішень на грунті методу розгалужень та меж. Вісник Національного університету “Львівська  політехніка”. № 519: Інформаційні системи та мережі. С. 143–153.
 3. Фольтович В., Коробчинський М., Чирун Л., Висоцька В. (2017). Метод контент-аналізу текстової інформації Інтернет-газети. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Комп’ютерні науки та інформаційні технології. Львів: Видавництво Львівської політехніки, № 864. С. 7–19.
 4. Low-code.      https://en.wikipedia.org/wiki/Low-code_development_platform
 5. Marin E., Perino D., Di Pietro R. (2022). Serverless computing: a security perspective. Journal of Cloud Computing. No. 11 (1), art. No. 69. DOI: 10.1186/s13677-022-00347-w.
 6. AWS Step Functions. https://aws.amazon.com//step-functions/
 7. Azure Logic Apps. https://azure.microsoft.com/en-us/products/logic-apps/
 8. Workflows.    https://cloud.google.com/workflows
 9. Apache Airflow. https://airflow.apache.org/
 10. A framework for real-life data science and ML. https://metaflow.org/
 11. Argo Workflows. https://argoproj.github.io/argo-workflows/
 12. Ruecker B. (2021). Understanding the process automation landscape. InfoWorld. https://www.infoworld.com/ article/3617928/understanding-the-process-automation-landscape.html
 13. RPA – Robotic process automation. https://www.uipath.com/rpa/robotic-process-automation
 14. Gartner Peer Insights. https://www.gartner.com/reviews/market/enterprise-integration-platform-as-a-service.
 15. Kogito ergo automate. https://kogito.kie.org/ .
 16. AWS Step Functions Pricing. https://aws.amazon.com/step-functions/pricing/ .
 17. What is a data pipeline? https://www.ibm.com/topics/data-pipeline.
 18. iBPMS.      https://www.gartner.com/reviews/market/business-process-automation-tools.
 19. AWS Step Functions adds Support for Updating State Machines. https://aws.amazon.com/about- aws/whats-new/2017/11/aws-step-functions-adds-support-for-updating-state-machines/.
 20. Code smart. Move fast. Break nothing. https://temporal.io/.