3D GIS technology. More accurate GIS is today's reality

2013;
: pp. 66 - 70
Received: August 17, 2013
Accepted: October 23, 2013
1
-
2
-

Geographical space can be described with the Geographic Information System (GIS). It consists of software, hardware, data, algorithms, procedures for processing information and accessibility, as well as the people who use the system and the legal, technological and organisational procedures. GIS is commonly applied in such studies as “Environmental Protection Programmes”, and in numerous reports and documents regarding spatial planning, thematic tasks, modelling of natural phenomena and other management-associated actions (Zero, 2011). It is a significant help for specialist and policymarkers to better understand some phenomena.

 1. Borkowski A., Józków G. 2006. Wykorzystanie wielomianowych powierzchni ruchomych w procesie filtracji danych pochodzacych z lotniczego skaningu laserowego Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 16, s. 63–73.
 2. Chojka A. 2011. Zastosowanie technologii wielokryterialnych w zarzadzaniu kryzysowym. Roczniki Geomatyki, tom IX, zeszyt 2(46).
 3. Google. https://developers.google.com/kml/documentation/kml_tut
 4. Kaminski W., Bojarowski K., Dumalski A., Mroczkowski K., Trystula J. 2008. Ocena mozliwosci wykorzystania skanera laserowego ScanStation firmy Leica w badaniu deformacji obiektów budowlanych. Wydawnictwo PK, s. 139–147.
 5. Kolbe T., Bacharach S. 2006. CityGML: An Open Standard for 3D City Models. Directions Magazine. http://www.directionsmag.com/articles/citygml-an-open-standard-for-3d-ci...
 6. Matusiak M. 2012. Wykonanie lotniczego skaningu laserowego na potrzeby ISOK. Prezentacja: Zaawansowanie realizacji zamówienia.
 7. Open Geospatial Consortium Inc. 2010. Draft for Candidate OpenGIS® Web 3D Service Interface Standard.
 8. OGC. http://www.opengeospatial.org
 9. Stoter J., Zlatanova S. 2003. 3D GIS where are we standing?. Joint Workshop on Spatial, Temporal and Multi-Dimensional Data Modelling and Analysis, 2-3 October, Quebec city, Canada.
 10. Tymków P., Borkowski A. 2010. Rekonstrukcja geometrii 3D krzewu na podstawie naziemnego skaningu laserowego. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 21, 405–414.
 11. Web 3D Consortium. http://www.web3d.org/
 12. Wezyk P., Maslanka M. 2012. Miasto 3D czyli nowe spojrzenie na geodane miejskie, Arcana GIS, s. 10–12.
 13. Wieczorek B., 2013. Technologia modelowania powierzchni terenu na podstawie danych z pomiaru skanerem laserowym. Monografia KGS (w przygotowaniu).
 14. Zero B. 2011. GIS tools in analyses of natural environment components with the Nietlickie Marshes shown as an example. Monograph No. 8, Contemporary Problems of Management and Environmental Protection, UWM in Olsztyn, s. 89-104.