Про оцінку точності геодезичних висот та широт, які обчислюються просторовими прямокутними координатами

Надіслано: Вересень 09, 2013
Прийнято: Жовтень 23, 2013
Authors: 

Balandin V.N., Bryn M.J., Menshikov I.V., Firsov J.G., Shtern S.L., Abboud Mohammed

Запропоновано формули оцінки точності геодезичних висот і широт за просторовими прямокутними координатами. Запропоновані формули дозволяють визначати геодезичні висоти і широти за результатами супутникових геодезичних визначень в будь-якій точці поверхні Землі, в тому числі на екваторі, полюсі, нульовому меридіані і меридіані . Аналіз показав, що точність визначення висот і широт не залежить від положення точок. Точність висот дорівнює точності визначення просторових координат (за умови їх рівноточності), а широт (в кутових секундах) - точності координат (в метрах), помноженої на коефіцієнт 0,032.

  1. Алгоритм вычисления геодезической высоты по пространственным прямоугольным коор­динатам / В.Н. Баландин, М.Я. Брынь, И.В. Меньшиков и др. // Геодезия и картография. – 2006. – №6. – С. 15–16.
  2. К вопросу вычисления геодезической высоты по пространственным прямо­угольным координатам / В.Н. Баландин, М.Я. Брынь, И.В. Меньшиков и др. // Геодезия и карто­графия. – 2012. – №1. – С. 2–4.
  3. К вопросу вычисления геодезической широты по пространственным прямоугольным координатам / В.Н. Баландин, М.Я. Брынь, И.В. Меньшиков и др. // Геодезия и картография. – 2012. – №2. – С. 9–11.