оцінка точності

Визначення тензора швидкостей горизонтальних деформацій в регіоні Західної України

Дані GNSS спостережень (CORS) з 37 станцій, розташованих у районі Західної України, оброблені за допомогою модуля Bernese Processing Engine (BPE) Бернського програмного забезпечення GNSS версії 5.2 протягом періоду часу близько 2,5 років. Щоб досягти кращої згоди обрані станції IGS, найближчі до навколишнього району дослідження, з фіксованими координатами ITRF2008 в епоху 2005.0.

Оцінка точності елементів лінійно-кутового ряду, що складається у з геодезичних квадратів, прокладеного між вихідними пунктами

До питання оцінки точності вимірювання перевищень методом GPS

Досліджено вплив тривалості спостережень, довжини вектора та мінімальної висоти супутників над горизонтом для визначення вертикальної складової GPS вимірів. Виведено формулу середньої квадратичної похибки виміряних перевищень методом GPS від мінімального кута висоти супутників над горизонтом, тривалості спостережень  та довжини вектора. Виконано детальну оцінку точності отриманого виразу. Порівняно точність визначення перевищень методом геометричного нівелювання та методом GPS.

Оцінювання точності визначення складових векторів залежно від тривалості GPS-спостережень та обмеження видимості небосхилу

Запропоновано методику обчислення коефіцієнта відкритості горизонту, який характеризує обмеження видимості супутників перешкодами в пункті спостереження з урахуванням тривалості видимості супутника в певному секторі небесної сфери протягом доби. Представлені функціональні залежності для попередньої оцінки точності GPS-спостережень.

Дослідження та апроксимація функції визначення допустимих середніх квадратичних похибок площ земельних ділянок

Досліджено залежності середніх квадратичних помилок визначення площ земельних ділянок від величин цих площ і коефіцієнтів витягнутості. Використовуючи отримані дані, виконана апроксимація середніх квадратичних помилок площ в проміжках 0,1-1 га, 1-10 га і 10-100 га квадратичною функцією і її оцінка точності.

Про оцінку точності геодезичних висот та широт, які обчислюються просторовими прямокутними координатами

Запропоновано формули оцінки точності геодезичних висот і широт за просторовими прямокутними координатами. Запропоновані формули дозволяють визначати геодезичні висоти і широти за результатами супутникових геодезичних визначень в будь-якій точці поверхні Землі, в тому числі на екваторі, полюсі, нульовому меридіані і меридіані . Аналіз показав, що точність визначення висот і широт не залежить від положення точок.

Апроксимація функцій середніх квадратичних похибок площ земельних ділянок для визначення їх допустимих значень

Метою цієї статті є дослідження результатів апроксимації функцій обчислення середніх квадратичних похибок площ земельних ділянок для визначення такої функції апроксимації, яка б дала змогу якнайточніше обчислювати значення допустимих середніх квадратичних похибок площ залежно від розміру і коефіцієнта видовженості земельних ділянок. Методика. Для поставленої мети виконано апроксимацію функцій за методом найменших квадратів. Для апроксимації використано дві функції – натурального логарифму та степеневу, а також виконано оцінку точності.