Вплив атмосфери на космічне зображення та принципи її врахування

2013;
: стоp. 89 - 95
Надіслано: Травень 12, 2013
Прийнято: Жовтень 23, 2013
1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет “Львівська політехніка”

Синтезовані зображення, отримані із каналів знімальної системи WorldView-2 з метою визначення можливостей ідентифікації різних типів об'єктів. Для врахування впливу атмосфери використана методика комп'ютерної обробки зображень, яка базується на визначенні спектральної яскравості пікселів, а також отримання відкоригованих зображень на основі визначення вегетаційних індексів ARVI, стійких до впливу атмосфери.

 

  1. Бурштинська Х.В., Станкевич С.А. Аерокосмічні знімальні системи. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. – 292 с.;
  2. Бурштинська Х, Долинська І. Врахування впливу атмосфери під час опрацювання космічних зображень // Геодезія, картографія і аерофото­знімання. – 2012. – Вип. 76. – С. 70–73.
  3. Колесникова О.Н., Черепанов А.С. Возможности ПК ENVI для обработки мультиспектральных и гиперспектральных данных // Геоматика. – 2009. – №3. – С. 24–27;
  4. Кохан С.С., Востоков А.Б. Дистанційне зондування Землі: теоретичні основи: Підручник / Передм. Д.О. Мельничука. – К.: Вища шк., 2009. – 511 с.
  5. Кучко А.С. Аэрофотография и специальные фотографические исследования. – М.: Недра, 1988. – 236 с.
  6. Лялько В.І., Попов М.О. Багатоспектральні методи дистанційного зондування Землі в задачах природокористування. – К.: Наук. думка, 2006. – 360 с.
  7. Савиных В.П., Кучко А.С., Стеценко А.Ф. Аэрокосмическая фотосьемка: учебник. – М.: «Картогеоцентр» – «Геодезиздат», 1997. – 378 с.
  8. http://www.pixelsolutions.com.ua. – Атмосферная коррекция в ENVI – модуль FLAASH;
  9. http://www.satimagingcorp.com/satellite-sensors/worldview-2.html.