Дослідження впливу основних чинників на розрізненність космічних знімальних систем

1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет “Львівська політехніка”

Представлено математичну модель впливу основних факторів на роздільну здатність космічних знімальних систем. Визначено залежності функцій передачі модуляції від факторів, що впливають на якість зображення, і від природних умов зйомки.

1.    Бурштинська Х.В., Станкевич С.А. Аерокосмічні знімальні системи. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. – 292 с.
2.    Бурштинська Х.В. Аерофотографія. – АГАТ, Львів. – 1999. – 356 с. 
3.    Бурштинська Х., Береза О., Поліщук Б. До питання визначення функції передавання модуляції аерознімальних систем // Геодезія, картографія і аерофотознімання, Вип. 68, 2007. – 
С. 163–171. 
4.    Живичин А.Н., Соколов В.С. Дешифрование фотограмметрических изображений. – М.: Недра, 1980. – 254 с. 
5.    Кашкин В.Б., Сухинин А.И. Дистанционное зондирование Земли из космоса. Цифровая обработка изображений. – М.: Логос, 2001. – 264 с. 
6.    Кобилінська Є.В. Розвиток методів дешифрування об’єктів місцевості при топографічному зніманні космічними системами ДЗЗ // Вісник геодезії та картографії. – 2009. – № 4. – С. 28–33; 
7.    Кононов В.І. Розрахунок роздільної здатності із врахуванням впливу факторів польоту // Геодезія, картографія і аерофотознімання, Вип. 63, 2003. – С. 135–139.