Врахування впливу атмосфери під час опрацювання космічних зображень

1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет “Львівська політехніка”

Розглянуто методи обліку впливу атмосфери при обробці космічних зображень за допомогою програмного забезпечення ENVI і з використанням вегетаційних індексів ARVI, стійких до впливу атмосфери.

  1. Бурштинська Х.В., Станкевич С.А. Аерокосмічні знімальні системи. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2010. – 292 с.
  2. Колесникова О.Н., Черепанов А.С. Возможности ПК ENVI для обработки мультиспектральних и гиперспектральних данных  // Геоматика. – 2009. – №3. – с. 24–27.
  3. Кохан С.С., Востоков А.Б. Дистанційне зондування Землі: теоретичні основи. – Підручник / Передм. Д.О. Мельничука. – К.: Вища шк., 2009. – 511с.
  4. Кучко А.С. Аэрофотография и специальные фотографические исследования. – М.: Недра, 1988. – 236 с.
  5. Лялько В.І., Попов М.О. Багатоспектральні методи дистанційного зондування Землі в задачах природокористування. – К.: Наук. думка, 2006. – 360 с.
  6. СавиныхВ.П., Кучко А.С., Стеценко А.Ф. Аэрокосмическая фотосьемка: учебник. – М.: Картогеоцентр – Геодезиздат, 1997. – 378 с.
  7. http://www.pixelsolutions.com.ua.– Атмосферная коррекция в ENVI – модуль FLAASH.