Геоінформаційна технологія розроблення наборів профільних даних генеральних планів

https://doi.org/10.23939/istcgcap2018.01.075
Надіслано: Березень 21, 2018
1
Київський національний університет будівництва і архітектури

Мета. Метою дослідження є розроблення об’єктно-орієнтованої геоінформаційної моделі наборів профільних геопросторових даних генеральних планів населених пунктів. Актуальність дослідження зумовлена необхідністю задоволення сучасних вимог законодавства щодо розроблення в складі графічної частини документації генерального плану наборів профільних геопросторових даних та нагальністю завдань підвищення рівня автоматизації та рівня якості цифрових даних у складі генерального плану для їх подальшого ефективного використання в системі містобудівного кадастру. Методика. Основу методики розроблення геоінформаційної моделі генерального плану становить традиційний підхід до проектування бази даних (БД), що містить рівні концептуального, логічного та фізичного моделювання. Для концептуального моделювання використано уніфіковану мову моделювання UML (Unified Modeling Language), яка рекомендована як основний засіб моделювання в комплексі міжнародних стандартів з географічної інформації/геоматики та програмний засіб, що підтримує інтерактивний режим створення UML-діаграм Visio. Для реалізації бази геопросторових даних генерального плану та поведінкової складової геоінформаційної моделі використано розширення стандартної мови SQL99 новим типом даних geometry та вбудованими функціями, що забезпечують зберігання, опрацювання і аналіз геопросторових даних у реляційних системах керування базами даних. Запропоновані моделі в дослідженні реалізовано в середовищі об’єктно-реляційної СКБД PostgreSQl/Postgis та геоінформаційної системи QGIS. Результати. Виконано типізацію моделей організації наборів профільних геопросторових даних (НПГД) у ГІС та обґрунтовано переваги застосування об’єктно-реляційної моделі даних для підготовки НПГД у складі генерального плану. Запропоновано та реалізовано технологічну модель формування наборів профільних геопросторових даних на основі бази геопросторових даних об’єктів генерального плану. Наведено приклад реалізації методів для автоматизованої побудови зон обмежень генерального плану з використанням SQL-функції. Наукова новизна. Розроблено модель формування наборів профільних геопросторових даних генеральних планів, яка базується на інтеграції об’єктно-реляційних баз даних та геоінформаційних систем та об’єктно-орієнтовану модель геопросторових даних об’єктів генерального плану, реалізація якої в середовищі ОР СКБД забезпечує незалежність даних від засобів та форматів інструментальних геоінформаційних систем. Практична значущість. Запропонована об’єктно-орієнтована модель геопросторових даних генерального плану забезпечує підвищення ефективності створення і використання наборів профільних геопросторових даних генеральних планів в містобудівному кадастрі.

 1. Горковчук, Д. В. Розроблення геоінформаційної моделі зонування міських територій для використання в системах містобудівного кадастру [Текст] / Д. В. Горковчук // ScienceRise. – 2016. − № 2 (29).
 2. Лященко, А. А. Системні вимоги до сучасного містобудівного кадастру та містобудівної документації [Текст] / А. А. Лященко // Містобудування та територіальне планування. – 2013. − № 47. − с. 397 – 405.
 3. Максимова, Ю. С. Аналіз моделей наборів профільних геопросторових даних генеральних планів / Ю. С. Максимова. // ScienceRise. – 2017. – №7. – С. 48–53.
 4. Максимова, Ю. С. Об’єктно-орієнтована модель геопросторових даних генерального плану [Текст] / Ю. С. Максимова // Управління розвитком складних систем. – 2017. – № 31. – С. 92 – 100.
 5. Сайт програмного засобу PostgreSQL [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.postgresql.org/
 6. Сайт програмного засобу QGIS [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://qgis.org/ru/site
 7. Склад та зміст генерального плану населеного пункту: ДБН Б.1.1-15:2012. − [Чинний від 2012.07.13]. – К. : Міністерство регіонального розвитку будівництва та житлового комунального господарства, 2012. – 27 с. – (Державні будівельні стандарти).
 8. A G-O Yeh. (2005). Urban planning and GIS. Geographical Information Systems, 62. Retrieved from: http://www.geos.ed.ac.uk/~gisteac/gis_book_abridged/files/ch62.pdf
 9. Allen, S. (2009). Points and Lines: Diagrams and Projectsfor the City. / S. Allen– New York: Princeton Architectural press.
 10. Bretagnolle, A., Daude, E., Pumain. D.: From Theory To Modeling: Urban Systems As Complex Systems. CyberGe: European Journal of Geography 355, 1-17 (2005).
 11. Formulation of gis based master plans for amrut cities. Design and Standards (2016). Ministry of Urban Development. Retrieved from: http://www.amrut.gov.in/writereaddata/designandStandards_AMRUT.pdf
 12. Handbook of Applied Spatial Analysis Software Tools, Methods and Applications. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2010 p.828. Manfred M. Fischer • Arthur Getis.
 13. Integrating geographic information systems and agent-based modeling techniques for simulating social and ecological processes /editor, H. Randy Gimblett p. cm — (Santa Fe Institute studies in the sciences of complexity) Includes bibliographical references and index. ISBN 0-19-514336-1; ISBN 0-19-514337-X (pbk.). p.342 , 2002 by Oxford University Press, Inc.
 14. ISO/IEC 13249-3:2011 – Information technology– Database languages – SQL Multimedia and Application Packages – Part 3: Spatial – 2012.
 15. OpenGIS Implementation Specification for Geographic information − Simple feature access −Part 2: SQL option.