ЕВОЛЮЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО РОЗШИРЕННЯ ЦЕНТРУ ЛЬВОВА В УРБАНІСТИЧНИХ ПРОЕКТАХ ХХ – ПОЧ. ХХІ СТ

1
Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра архітектури та реставрації

Розглянуто урбаністичні проекти територіального розширення громадського центру міста Львова в північному напрямку в генеральних планах міста, детальних планах територій та інших урбаністичних проектах впродовж ХХ – поч. ХXI століть

Бірюльов Ю.О. ред., 2008. Архітектура Львова. Час і стилі.  ХІІІ-ХХІ ст.- Львів: Центр Європи.

Посацький, Б., 2011. Просторова трансформація загальноміського центру Львова (впродовж ХХ ст. і на початку ХХІ ст.). Досвід та перспективи розвитку міст України: зб. наук. пр., 20, с.154-163.

Черкес, Б., 1999. Сталінське планування Львова. Вісник Державного університету «Львівська політехніка», 379, с.104.

Центр Львова. Конкурс проведено… «Архітектурний вісник», № 1(2), 1997, с.10-15

Державний інститут проектування міст „Містопроект”, 2008. Коригування генерального плану м. Львова. ІІ стадія. Генеральний план. Том 3. Основні положення. Львів..

З містобудівної ради ГУАМ Львівської міської адміністрації, 2002. Архітектурний вісник, № 3-4(16), с.32-35.

 З архітектурно-містобудівної ради управління архітектури та містобудування Львівської міської адміністрації, 2004. Архітектурний вісник № 1-2(21), с. 48-52.