Можливості використання RTN-рішень для розмічувальних робіт на будівництві

https://doi.org/10.23939/istcgcap2018.01.016
Надіслано: Березень 07, 2018
1
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
2
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Мета даного дослідження. Розроблення практичних рекомендацій для винесення головних осей будівель (осей симетрії) з використання RTN методики GNSS-вимірів та забезпечення додаткового контролю розмічувальних робіт з використанням електронного тахеометра. Методика. Для дослідження точності пропонованих рішень виконані дослідження, в тому числі і експериментальні в умовах будівельного майданчика, з розмічування осей від двох базових ліній, попередньо винесених GNSS‑приймачем так, щоб вони збігалися з осями x і y генерального плану об’єкта. Наукова новизна та практична значущість. В роботі пропонується замість суцільної будівельної сітки виносити відразу головні осі будівель, а від них безпосередньо, за допомогою електронного тахеометра, розвивати розмічувальні мережі споруди. Метод дає можливість відмовитись від побудови класичної будівельної сітки, замінивши опорну геодезичну мережу двома базовими лініями (мінімум 4 опорні точки), які закріпляють положення осей координат генерального плану та додатково контролювати розмічування осей електронним тахеометром способом від базової лінії, використовуючи для контролю значення віддалей між точками базових ліній, виміряне методом RTN.

 1. Бурак К. О. Технологія розпланувальних робіт і виконавчих знімань з використанням TPS / Костянтин Омелянович Бурак. // Геодезія, картографія і аерофотознімання. – 2011. – № 75. – С. 5.
 2. Бурак К. О. Exploring the accuracy of lengths constructions when solving the engineering geodesy issues with RTN method / К. О. Бурак, Б. О. Лиско. // Геодезія, картографія і аерофотознімання.. – 2017. – №  85. – С. 5–12
 3. Бурак К. О. Результати дослідження точності RTN методу GNSS вимірів єдиним (вихідним) базовим рішенням та можливості його використання для розмічувальних робіт при будівництві / К. О. Бурак, Б. О. Лиско. // Науковий вісник НЛТУ України. – 2017. – № 27. – С. 145–150.
 4. ДБН В.1.3-2-2010. Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві. Геодезичні роботи у будівництві. 
 5. ДБН А.2.1-1-2014. Інженерні вишукування для будівництва
 6. Ланьо О. Дослідження точності RTN-вимірювань у мережі UA-EUPOST / ZAKPOS / О. Ланьо, С. Савчук // Вісник геодезії і картографії. – 2012. - № 4.
 7. Савчук С. Експериментальні дослідження точності визначення координат методом RTN з використанням GPRS Інтернет з’єднання / С. Савчук, А. Задемленюк, А. Піскоровський // Зб. наук. праць «Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва». – Львів : вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2009. – Вип. 1 (17).
 8. Терещук, О. Аналіз GNSS-спостережень у Північному регіоні України / О. І. Терещук, І. О. Нисторяк // Містобудування і територіальне планування. - 2013. - № 48
 9. Тревого И. Геодезия и метрология больших длин и коротких векторов. эксперименты и эталоны / В. Купко, П. Неежмаков, А. Олейник, та інші // Cучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: наук.-техн. збірник – НУ "Львівська політехніка", 2016 – Вип. ІІ (32). – С. 55-562.
 10. Шульц Р. В. Розробка і дослідження методики створення геодезичної основи на монтажному горизонті при висотному будівництві / Р. В. Шульц, Ю. В. Медведський // Містобудування та територіальне планування: наук.-техн. Збірник. – К.: КНУБА, 2009. – Вип. №  34. – С. 539-542
 11. Mullenix D. RTK Networks: Single Baseline and Network Solution Options / D. Mullenix, J. Fulton, A. Brooke. // TIMELY INFORMATION Agriculture, Natural Resources & Forestry. – 2011. – С. 1–2.
 12. Parkinson B. W. Global Positioning System: Theory and Applications / B. W. Parkinson, J. J. Spilker. – Washington, 2006. – 798 с. – (American Institute of Aeronautics and Astronautics).