електронний тахеометр

Про метричні та кутові залежності просторової прямої засічки та їх використання в інженерно-геодезичних роботах

У прикладних задачах геодезії може виникати потреба у визначенні просторових кутів. При виносі 3D проєкту будівель і споруд в натуру за просторовими координатами їх характерних точок з використанням електронного тахеометра  (ЕТ) також з’являється необхідність у перевірці просторових кутів між різними елементами будівельних конструкцій (наприклад, конструкцій, які формують перекриття дахів, нахилених анкерів тощо). Сучасні геодезичні прилади забезпечують, достатньо високу точність вимірювання (до 1" та 1 мм відповідно).

Визначення постійних поправок кулькових відбивачів

На сьогодні існує багато виробників відбивачів трипельпризмових, кулькових, механічні характеристики яких різняться, саме тому існує проблема суміщення центру відбивання сигналу із їх геометричним центром. Мета цієї роботи – оцінити методи визначення постійних поправок електронних тахеометрів, кулькових відбивачів та розробити рекомендації щодо їх застосування. Методика. Для визначення приладової поправки застосовано інтерферометр переміщень, який містить двочастотний He-Ne лазер з довжиною хвилі l = 0.63 мкм (червоний діапазон).

Можливості використання RTN-рішень для розмічувальних робіт на будівництві

Мета даного дослідження. Розроблення практичних рекомендацій для винесення головних осей будівель (осей симетрії) з використання RTN методики GNSS-вимірів та забезпечення додаткового контролю розмічувальних робіт з використанням електронного тахеометра. Методика.

Застосування сучасної електронної геодезичної техніки для контролю прямолінійності корпусів обертових печей

Описано визначення центру поперечного перерізу корпусу обертової печі і прямолінійності осі корпусу електронними приладами, зокрема лазерними рулетками.

Контроль основних осей обертових печей електронними тахеометрами

Розвиток сучасної техніки призвів до покращених методів визначення геометричних параметрів великогабаритних обертових печей. Існують методи вимірювання оцинтами обертових печей. Показано, що використання загальної станції дозволяє забезпечити ефективне функціонування даного обладнання.