Використання безпілотних літальних апаратів для організації території земель лісогосподарського призначення

https://doi.org/10.23939/istcgcap2022.96.032
Надіслано: Березень 28, 2022
1
Національний університет "Львівська політехніка"
2
Національний університет “Львівська політехніка”
3
Національний університет "Львівська політехніка"
4
Національний університет «Львівська політехніка
5
Національний університет "Львівська політехніка"

Метою роботи є дослідження особливостей організації території земель лісогосподарського призначення Східницької селищної ради Львівської області, проведення їх лісовпорядкування із розробкою системи заходів, що спрямовані на забезпечення науково обґрунтованого багатофункціонального ведення лісового господарства, їх охорони, захисту та раціонального невиснажливого використання. Можливість виконання кадастрових робіт для організації території лісових ділянок з рекреаційною функцією за допомогою безпілотних літальних апаратів (БПЛА) важливе для науки і практики. В роботі розглянуто основний напрям збалансованого розвитку земель лісогосподарського призначення, що спрямований на посилення екологічних, соціальних та економічних функцій, охорону і захист цих лісів, їх раціональне використання та відтворення через систему ефективної організації території із застосуванням сучасних технологій. Основним напрямком організації та розвитку території об’єкту нашого дослідження є екологічно обґрунтоване ведення лісового господарства, з урахуванням стану та перспектив економічного і соціального розвитку регіону, що розроблене відповідно до чинних нормативно-правових актів, які регулюють процедуру організації об’єкта лісовпорядкування. Виходячи з приведеного поділу лісів на категорії, їх функціонального значення, встановленого в них режиму ведення лісового господарства і лісокористування на наступний ревізійний період, утворено такі господарські частини: рекреаційно-оздоровчі ліси з особливим режимом користування в горах. Представлено розподіл загальної площі рекреаційно-оздоровчих лісів за функціональними зонами, за типами ландшафту, за класами естетичної оцінки, пішохідної доступності, рекреаційної оцінки, стійкості до рекреаційних навантажень, стадіями рекреаційної дигресії, додаткової оцінки. Встановлено, що територія рекреаційно-оздоровчих лісів характеризується високими рекреаційними показниками. Порівнюючи точність отриманих результатів (із застосуванням БПЛА) під час виконання зовнішнього орієнтування та попередньої оцінки точності, обґрунтовано, що похибки зовнішнього орієнтування не перевищують похибки апріорної оцінки точності. Доведено, що виконані роботи з організації території земель лісогосподарського призначення забезпечать розумне використання лісових ресурсів, зростання продуктивності та високоякісного складу лісів, підвищення захисних їх функцій, тощо. Встановлено, що лісовпорядкування та лісоінвентаризація, проектування лісогосподарських заходів необхідно здійснювати на ґрунтово-типологічній основі із використанням таблиць діагностичних ознак типів лісу. Отримані нами результати доводять практичну значущість застосування БПЛА для виконання робіт з організації території даної категорії земель, а отримані картографічні матеріали в повній мірі відповідають інструктивній точності. Одержані результати відповідають основним принципам сталого ведення лісового господарства, що передбачає поєднання економічних, екологічних та соціальних аспектів лісогосподарської діяльності.

 1. Верховна Рада України. (1991). Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25 червня 1991 р. № 1264-XII. База даних «Законодавство України». Доступно за адресою: https://zakon.rada.gov.ua/go/1264-12
 2. Верховна Рада України. (1994). Лісовий кодекс України. Кодекс від 21 січня 1994 року № 3852-XII. База даних «Законодавство України». Доступний на: https://zakon.rada.gov.ua/go/3852-12
 3. Верховна Рада України. (1998). Про затвердження Інструкції з топографічної зйомки в масштабах 1: 5000, 1: 2000, 1: 1000 та 1: 500 (ДСТУ 2.04-02-98). Укргеодезкартографія; Розпорядження 9 квітня № 56.
 4. Верховна Рада України. (2007). Про затвердження Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок: Постанова Кабінету Міністрів України від 16 травня 2007 р. № 733. База даних «Законодавство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/733-2007-%D0%BF
 5. Геосистема. (2005). Цифрова фотограметрична станція Дельта. Програмне забезпечення для для орієнтування растрових карт і знімків. Модель для Windows, версія 5.0. Керівництво оператора, частина 1 [Digital Photogrammetric Station "Delta". Software for orientation of raster maps and images. Models for Windows, version 5.0. Operator's manual, part. 1]. Доступний на: http://kyrator.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=910:p...
 6. Глотов В., Гуніна А. Можливості застосування безпілотних літальних апаратів для аерознімальних процесів. Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. 2014. Вип. II (28). С. 65-70. http://zgt.com.ua/%d0%b2%d0%b8%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba-%d1%96i-28-2014/
 7. Гурман, С. (2019). Фотограметричне опрацювання матеріалів аерознімання із БПЛА. Практичні аспекти [Photogrammetric processing of aerial survey materials from UAVs. Practical aspects]. http://surl.li/adjgy
 8. Інструкція з облаштування лісового фонду України. (2006). Частина перша.  Укрдержліспроект.
 9. Регіональна цільова Програма розвитку лісового господарства Львівської області за 2017 – 2021. (2017). Рішення Львівської обласної ради (VI сесія VII скликання) від 14.02.2017 № 363. Отримано з: https://lvivlis.gov.ua/cil_ovi_programy
 10. Стратегія сталого розвитку та інституційного реформування лісового господарства України на період до 2022 року (2017). Розпорядження КМУ від 15.11.2017р. Доступний на: http://surl.li/adjjj
 11. Barba, S., Barbarella, M., Di Benedetto, A., Fiani, M., Gujski, L., & Limongiello, M. (2019). Accuracy Assessment of 3D Photogrammetric Models from an Unmanned Aerial Vehicle. Drones, 3(4), 79. https://doi.org/10.3390/drones3040079
 12. Chen, Z., Zhang, B., Han, Y., Zuo, Z., & Zhang, X. (2014). Modeling accumulated volume of landslides using remote sensing and DTM data. Remote Sensing, 6(2), 1514-1537. https://doi.org/10.3390/rs6021514
 13. Cryderman, C., Mah, S. B., & Shufletoski, A. (2014). Evaluation of UAV photogrammetric accuracy for mapping and earthworks computations. Geomatica, 68(4), 309-317. https://doi.org/10.5623/cig2014-405
 14. GNSS receiver South S82. User manual. (2020). Available at: https://gd-geo.ru/pdf/south/south_s82-manual.pdf.
 15. Kozka, O. V. (2020a). Forest management. As it is conducted in Ukraine and in Poland. Retrieved from: https://www.lisproekt.gov.ua/post/5627.
 16. Kozka, O.V. (2020b). Geographic information systems in the forest industry. Retrieved from: https://ekoinform.com.ua/?p=5664.
 17. Lendel, M. А., Zhulkanych,V.О. (2018). Peculiarities of sustainable management of the development of the forestry complex of the Transcarpathian region. Scientific Bulletin of Mukachevo State University. Series “Economics”, 1(9), 105-110. https://doi.org/10.31339/2313-8114-2018-1(9)-105-110
 18. Matiichik, M. P., & Kachalo, I. A. (2013). Trends in the use of unmanned aerial vehicles in civil aviation. In XI International scientific and technical conference “AVIA 2013.
 19. Mazurenok, O. R. (2014). Economic value forests of Ukraine and strategy their effective development. Scientific Bulletin of Kherson State University. Series «Economic Sciences», 1(5), 209-212.
 20. Pix4Dmapper Getting Started. (2020).  Available at: https://s3.amazonaws.com/mics.pix4d.com/KB/Getting+Started+PDFs/EN/Pix4Dmapper+-+Getting+Started+-+Master+-+4.0+-+EN.pdf
 21. Silva, А. M. & Silva, D. C. (2015). Resseção espacial em fotogrametria com quatérnios (The photogrammetric spatial resection using quaternion). Boletim de Ciências Geodésicas, 21(4), 2015, 750‒764. (in Spanish). https://doi.org/10.1590/S1982-21702015000400044
 22. Shershun, M. H. (2013). Directions of reforming the organizational and economic structure of forestry management. Balanced natue using, 1, 5-12.
 23. Trimble UX5 HP. (2020). Available at: http://www.kmcgeo.com/Datasheets/UX5HP.pdf
 24. UVS. (2021). UVS International (in liquidation). Retrieved from: https://uvs-international.org.
 25. Zhang, Y., Li, J. Z., Jiang, P. P., Du, Y. L., & Gong, S. F. (2015). Using image registration method to register UAV. In Applied Mechanics and Materials (Vol. 716, pp. 1675-1679). Trans Tech Publications https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMM.716-717.1675