Підготовка фахівців вищої кваліфікації механічного профілю у Львівській політехніці

2021;
: cc. 5 - 14
1
Національний університет "Львівська політехніка"
2
Національний університет «Львівська політехніка»

Подано історію розвитку механіки та коротку хронологію створення і роботи спеціалізованих вчених рад для підготовки кадрів вищої кваліфікації у Львівській політехніці, виокремлено та охарактеризовано основні етапи їх діяльності.

  1. Kuzio I.V. Lvivska politehnika I prykladna mehanika. Istoriia I siogodennia. [Lviv Polytechnic and Applied Mechanics. History and present] // Ukrainskyi mizvidomchyi naukovo-tehnichnyi zbirnyk «Avtomatyzatsiia vyrobnychyh protsesiv u mashynobuduvanni ta pryladobuduvanni» [Ukrainian interdepartmental scientific and technical collection "Automation of production processes in mechanical engineering and instrument making"]. – Vol. - 2016. – Lviv: Lviv Polytechnic University. – С. 3-8. DOI: 10.23939/istcipa
  2. Kuzio I.V., Borovets V.M., Lanets O.S.. Kafedra mehaniky ta avtomatyzatsii mashynobuduvannia [Department of Mechanics and Automation of Mechanical Engineering] // Lviv: Lviv Polytechnic University. – 2020. – 144 с. ISBN 978-966-941-518-9
  3. Boberski J., Brzozowski S. M., Dyba K., Poplawski Z., Schroeder J., Szewalski R., Wegierski J. Politechnika Lwowska 1844–1945. – Wroclaw: Wyd. Politechiki Wroclawskiej, 1993. – 577 s.