Редакційна колегія

ПОЧЕСНИЙ РЕДАКТОР

Богдан СТАДНИК,  д-р техн. наук, проф., Національний університет «Львівська політехніка», Україна,
e-mail:  stadnyk@lp.edu.ua
ORCID IDScopusPublons

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Тетяна БУБЕЛА,  д-р техн. наук, проф., Національний університет «Львівська політехніка», Україна,
ORCID IDScopusPublons

Святослав ЯЦИШИН,  д-р техн. наук, проф., Національний університет «Львівська політехніка», Україна,
ORCID IDScopus,  Publons

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Опрацювання та перетворення вимірювальних сигналів

Михайло ДОРОЖОВЕЦЬ,  д-р техн. наук, проф., Жешувська політехніка, Польща,
ORCID IDScopusPublons

Орест ІВАХІВ,  д-р техн. наук, проф., Національний університет «Львівська політехніка», Україна,
e-mail:  oresti@polynet.lviv.ua
ORCID IDScopusPublons

Вимірювання неелектричних величин

Богдан СТАДНИК,  д-р техн. наук, проф., Національний університет «Львівська політехніка», Україна,
e-mail:  stadnyk@lp.edu.ua
ORCID IDScopusPublons

Роман ДУНЕЦЬ,  д-р техн. наук, проф., Національний університет «Львівська політехніка», Україна,
ORCID IDScopusPublons

Олег ВЕЛИЧКО, проф., д-р. техн. наук, Інститут електромагнітних вимірювань Державного підприємства «Укрметртестстандарт», Київ, Україна,

 ORCID IDScopus,  Publons

Біомедичні вимірювання та прилади

Зеновій КОЛОДІЙ,  д-р техн. наук, проф., Національний університет «Львівська політехніка», Україна,
ORCID IDScopusPublons

Юрій ХОМА,  доц., д-р техн. наук, Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна, e-mail:  yurii.v.khoma@lpnu.ua
ORCID IDScopusPublons

Вимірювальні перетворювачі

Галина КЛИМ,  д-р техн. наук, проф., Національний університет «Львівська політехніка», Україна,
ORCID IDScopusPublons

Тетяна ГОРДІЄНКО,  д-р. техн. наук, проф., Державний університет телекомунікацій, Київ, Україна,

ORCID IDScopusPublons

Вимірювальні системи

Томас ФРЬОЛІХ,  д-р техн. наук, проф., Технічний  університет м.Ільменау, Німеччина,
ORCID IDScopus

Віталій БАБАК,  д-р техн. наук, проф., Інститут технічної теплофізики НАНУ, Україна,
ORCID IDScopusPublons

Автоматизація експериментальних досліджень

Роман КОЧАН,   д-р техн. наук, проф., Національний університет «Львівська політехніка», Україна,
ORCID IDScopus

Олександр ВАСІЛЕВСЬКИЙ, проф., д-р. техн. наук, Вінницький національний технічний університет, Україна,

ORCID IDScopusPublons

Інформаційно-вимірювальні технології у мехатроніці та робототехніці

Сергій ПРОХОРЕНКО,  д-р техн. наук, проф., Національний університет «Львівська політехніка», Україна, 
ORCID IDScopus

Еберхард МАНСКЕ,   д-р техн. наук, проф., Технічний університет м.Ільменау, Німеччина,
ORCID IDScopusPublons

Засоби вимірювань теплових величин

Орест КОЧАН, доц., д-р техн. наук,  Національний університет «Львівська політехніка», Україна,
ORCID IDScopusPublons

Василь ЯЦУК,  д-р техн. наук, проф., Національний університет «Львівська політехніка», Україна,
ORCID IDScopusPublons

Метрологія, якість, стандартизація та сертифікація

Микола МИКИЙЧУК,  д-р техн. наук, проф., Національний університет «Львівська політехніка», Україна,
ORCID IDScopusPublons

Тетяна БУБЕЛА,  д-р техн. наук, проф., Національний університет «Львівська політехніка», Україна,
ORCID IDScopusPublons

Засоби вимірювань електричних та магнітних величин

Святослав ЯЦИШИН,  д-р техн. наук, проф., Національний університет «Львівська політехніка», Україна,
ORCID IDScopus,  Publons

Роман КУЦ,   д-р техн. наук, проф., Йєльський університет, Нью-Гейвен, США,
Scopus

Комп'ютеризовані системи автоматики

Зиновій МИЧУДА, д-р. техн. наук,проф., Національний університет «Львівська політехніка», Україна,

ORCID IDScopus 

Володимир САМОТИЙ, д-р. техн. наук, проф., Краківська політехніка, Польща,

ORCID ID