Інструкція для авторів

1. Періодичність
2. Правила оформлення статті
3. Вартість публікації

 

Періодичність виходу в світ кожного поточного номера

Журнал виходить щоквартально, тобто 1 раз на 3 місяці.

Планування виходу журналу передбачає:

Подання статті для публікації в найближчому номері до 20 числа першого місяця кожного кварталу.

Публікація цієї статті - до 30 числа першого місяця наступного кварталу.

Таким чином, вихід у світ номерів за місяцями: квітень, червень, вересень, грудень.

Один з головних принципів роботи Редакції - чіткість у виконанні термінів виходу в світ кожного поточного номера.

 

Правила оформлення статті

Починаючи від 2018 р., редакційна колегія журналу приймає  до опублікування 3-и типи  статей:

·         а) науково-дослідницькі праці лінк обсягом 6-8 сторінок;

·         б) оглядові роботи лінк обсягом 5-8 сторінок;

·         в) короткі повідомлення лінк обсягом 2-4 сторінки (шаблони на кожний тип статей подаються у додатках відповідними лінками).

Повний текст статей для опублікування необхідно сформувати в порядку, виділеному окремими пунктами та, при потребі, підпунктами.

Список використаної літератури вказується двічі, якщо манускрипт подається українською мовою (перший раз, коли Список літератури вказані посилання приводяться на мові оригіналу; другий раз формується References  англійською мовою,  причому посилання на українські та інші слов’янські джерела подаються латиницею з обов’язковою перевіркою автором тексту на відсутність кириличних літер в англомовному тексті з використанням сайту http://invitemsg.com/cyrillic_search.php). При поданні статті англійською мовою список використаної літератури вказується один раз (саме англійською).

При  цьому, стиль для оформлення статті, обраний редакційною колегією журналу, - це стиль ІЕЕЕ (див. україномовне пояснення на сайті https://ztu.edu.ua/ua/science/files/1_IEEE-style.pdf)

 

Матеріали, подані до публікації в неповному обсязі, або у вигляді, відмінному від визначеного даними вимогами, НЕ РОЗГЛЯДАТИМУТЬСЯ!

Журнал дозволяє авторам зберігати права на публікацію без обмежень.

 

 

Вартість публікації

Опублікування статей є безкоштовним.

Зазначення Авторства 4.0 Міжнародна (CC BY 4.0) 

Це означає, що ви можете вільно:

  • Поширювати — копіювати і розповсюджувати матеріал у будь-якому вигляді чи форматі
  • Змінювати — реміксувати, трансформувати, і брати матеріал за основу
  • для будь-яких цілей, навіть комерційних.