Аналітичний огляд реперних точок температури

2015;
: pp. 49-53
1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет “Львівська політехніка”

Здійснено аналітичний огляд реперних точок температури МТШ-90, що ґрунтуються на основних і вторинних реперних точках температури. Кількість реперних точок температури обмежена, це призводить до того, що виникають великі температурні проміжки між реперними точками температури. Розглянуто переваги та недоліки використання евтектичних стопів як робочого матеріалу реперної точки температури, використання яких дасть змогу істотно зменшити температурні проміжки в МТШ-90.  

1. Кубо Р. Термодинаміка 1970. – 304 с. 

2. Енциклопедія термометрії / Я. Т. Луцик, Л. К. Буняк, Ю. К. Рудавський, Б. І. Стадник, Львів, 2003. – С. 373–376, 402–403.

3. Куинн Т. Температура / перевод с англ. – М.: Мир, 1985. – 447 с.

4. Чистофорова Н. В., Колмогоров А. Г Технические измерения и приборы. Часть 1. Измерение теплоэнергетических параметров. – Ангарск, АГТА, 2008. – С. 38–39.

5. International Temperature Scale 1990 (ITS-90)//Document of BIMP. – Paris. – 1989.

6. Recommended values of temperature on the ITS-90 for a selected set of secondary reference points / R. E. Bedford, G. Bonnier, H. Maas, F. Pavese // Metrologia. – 1996. – № 33. – С. 133–154.

7. http://temperatures.ru/pages/repernye_tochki_mtsh_90.

8. Гуляев А. П. Металловедение. – М.: Металлургия, 1986. – 554 с.

9. Прохоренко С., Панас А., Стадник Б. Вивчення можливості використання евтектичного сплаву In-In2Bi як робочої речовини температурного репера // Вимірювальна техніка та метрологія. – 2005. – № 65. – С. 59–62.

10. Метрологія, стандартизація та управління якістю / Л. П. Клименко, Л. В. Пізінцалі, Н. І. Александровська, В. Д. Євдокимов. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. – 243 c.

11. Курц В., Зам П. Направленная кристаллизация эвтектических материалов. Получение, свойства естественных композитов / пер. с нем. под ред. Ю. Н. Тарана. – М.: Металлургия, 1980. – 272 с.