Моделювання та якість моніторингу діагностичних систем

2015;
: pp. 92-98
1
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
2
Національний університет “Львівська політехніка”

Розроблено рекомендації щодо поліпшення якості математичних моделей моніторингу складних об’єктів техніки та медицини з низьким рівнем динаміки процесів, що характеризуються особливостями раннього виявлення кризових (передаварійних) ситуацій.

1. Ширмовська Н. Г. Моделювання процесів діагностування станів складних об’єктів управління комп’ютерних систем / Н. Г. Ширмовська, Я. М. Николайчук // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Комп’ютерні системи та мережі. – 2010. – № 688. – С. 219–224.

2. Гнатовська Ю. О. Розробка медичних діагностичних систем реального часу / Ю. О. Гнатовська // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили]. Сер.:
Комп’ютерні технології. – 2008. – Т. 90, Вип. 77. – С. 130–136.

3. Чабан О. П. Формулювання засад для ймовірнісного моделювання та оцінювання якості медичних послуг / О. П. Чабан // Technology audit and production reserves. – 2014. – № 5/1(19). – С. 51–55.

4. Чабан О. П. Математичне моделювання діагностичних ознак для забезпечення системи функціонування медичних послуг / О. П. Чабан, В. М. Юзевич // Системи обробки інформації. – 2015. – Вип. 2. – С. 108–113.

5. ДСТУ 4219-2003. Трубопроводи сталеві магістральні. Загальні вимоги до захисту від корозії.

6. Поляков С. Г. Система корозійного моніторингу трубопроводів / С. Г. Поляков, А. В. Клименко, С. Ю. Коваленко // Наука та інновації. – 2010. – Т. 6, № 5. – С. 25–28.

7. Плугин А. А. Методика контроля качества антикоррозионных покрытий при их изготовлении по величине краевого угла смачивания / А. А. Плугин, И. В. Подтележникова, О. С. Герасименко // Збірник наукових праць УкрДАЗТ. – 2011. – Вип. 127. – С. 159–164.

8. ТУ У 27.2–00191135– 0225:2011. Трубы стальные электросварные прямошовные экспандированные с трехслойным наружным антикоррозионным полиэтиленовым покрытием для
магистральных нефтепроводов. Технические условия. – 37 с.

9. Джала P. М. Модель межі металів і метод малого параметра в задачах теорії адгезії / P. М. Джала, А. В. Каплун, В. Б. Валяшек, В. М. Юзевич // Відбір і обробка інформації. – 2014. – № 4 (117). – С. 20–27.

10. Костюк Г. И. Адгезионные характеристики контактирующих материалов с покрытиями для пар трения / Г. И. Костюк, В. Н. Павленко, О. М. Мелкозерова // Вестник Национального технического университета “ХПИ” [Текст]. Технологии в машиностроении / отв. ред. Ю. В. Тимофеев. – 2011. – Вып. 40. – С. 81–91. 

11. ДСТУ Б В.2.5-30:2006. Трубопроводи сталеві підземні систем холодного і гарячого водопостачання. Загальні вимоги до захисту від корозії. – Київ, 2006. – 112 с.

12. ДСТУ 3291-95. Єдина система захисту від корозії та старіння. Методи оцінки біокорозійної активності грунтів i виявлення наявності мікробної корозії на поверхні підземних металевих споруд. – Київ, 1995. – 68 с.

13.Андреюк К. І. Мікробна корозія підземних споруд: монографія / К. І. Андреюк, І. П. Козлова, Ж. П. Коптєва та ін. – К.: Наукова думка, 2005. – 73 с.

14. ДСТУ Н Б В.2.3-21:2008. Магістральні трубопроводи. Настанова. Визначення залишкової міцності магістральних трубопроводів з дефектами. – Чинний з 01.01.2009 р.

15. Джала Р. Оцінювання параметрів напруженого стану металу трубопроводу з корозійнoю каверною / Р. Джала, В. Юзевич // Матеріали 5-ї Міжнародної конференції “Механіка руйнування матеріалів і міцність конструкцій”. – Львів: 24–27.06.2014. – C. 675–680.

16. Джала Р. Cистемa збалансованих показників для дослідження корозійних дефектів / Р. Джала, В. Юзевич, М. Мельник, О. Семенюк // Вимірювальна техніка та метрологія. – 2011. – № 72. – P. 130–134.

17. Kaeshe H. Die Korrosion der Metalle. Physikalisch-chemische Prinzipien und aktuelle Probleme / H. Kaeshe. – 1979. – Berlin-Heidenberg-New York: Springer-Verlag. – 400 p.