Встановлення зв’язків між вимогами замовника та показниками виробу з використанням методу QFD та FUZZY LOGIC

2015;
: pp. 147-155
1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет “Львівська політехніка”

Запропоновано алгоритм, який використовує розгортання функції якості для перетворення вимоги замовника на характеристики властивостей виробів, їх матеріалів, вимоги виробничих процесів, нормативних документів тощо. Алгоритм використовує також нечітку логіку для підвищення точності оцінювання вимог, оскільки забезпечує математичні операції із лінгвістичними змінними. Запропонована практична реалізація алгоритму на прикладі напірної поліетиленової труби для підземних газогонів. Сформовано структуру показників, що характеризують перелічені складові й можуть бути використані для діагностування готового виробу. 

1. Салливан Л. П. Структурирование функции качества / Л. П. Салливан // Курс на качество. – 1992. – № 3, 4. – С. 156–177.

2. Пустов Л. Ю. Обзор современных методик сравнения конкурирующих систем при разработке новых продуктов / Л. Ю. Пустов [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://www.metodolog.ru/00919/00919.html. 

3. Бойко Т. Г. Алгоритм інтегрованого формування показників властивостей та їх коефіцієнтів вагомості для кваліметричного оцінювання продукції / Т. Г. Бойко // Якість технологій – якість життя: ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. 15–19 вересня 2010 р.: тези доповіді. – Харків–Судак, 2010. – С. 46–47.

4. Леоненков А. В. JI47 Нечеткое моделирование в среде MATLAB и fuzzyTECH. – СПб.: БХВ-Петербург, 2005. – 736 с.: ил. ISBN 5-94157-087-2.

5. Хайзер Д. Р. Дом качества / Д. Р. Хайзер, Д. Клозинг // Курс на качество. – 1992. – № 1. – С. 85–102.

6. Бойко Т. Г. Формування теоретичних та нормативно-технічних засад оцінювання якісного рівня продукції: автореф. дис. д-ра техн. наук: 05.01.02 / Т. Г. Бойко; [Національний університет ”Львівська політехніка”]. – Львів, 2010. – 34 с.

7. Трубы из полиэтилена для газопроводов. Технические условия: ГОСТ Р 50838-95. – [Чинний від 1997-07-01, зі змінами 2008-07-15]. – М.: ФГУП “Стандартинформ”, 2006, – 23 с. (Державний стандарт Російської Федерації).