Метод вимірювання електричних параметрів великогабаритних антенних систем

2016;
: pp. 35-39
1
Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя
2
Національний центр управління і випробування космічних засобів
3
Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя
4
Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя

Запропоновано метод і розроблено методику вимірювання та оцінювання електричних параметрів великогабаритних антенних систем для надвисоких частотних діапазонів, що не були передбачені для використання на таких антенах під час їх проектування. На основі запропонованої методики проведено експериментальні дослідження і наведено результати вимірювання та метрологічної оцінки радіотехнічних параметрів двох великогабаритних антенних систем з діаметрами рефлекторів 12 м для частотних діапазонів Ка і Кu. Проаналізовано можливість використання таких антенних систем для створення сучасних систем космічного зв’язку. 

1. Концепція реалізації державної політики у сфері космічної діяльності на період до 2032 року. – К.: ДКА України, 2012, – 48 с.

2. Белянский П. В. Управление наземными антеннами и радиотелескопами [Текст] / П. В. Белянский, Б. Г. Сергеев – М.: Сов. радио, 1980. – 280 с.

3. Palamar M. Smart Station for Data Reception of the Earth Remote Sensing [Text] // Remote Sensing – Advanced Techniques and Platforms. – Rijeka: InTechBook, 2012. – Ch. 15. – P. 341–371.

4. Canny J. F. Finding Edges and Lines in Images / Canny J. F. – Cambridge: MIT, 1983. – 146 p.

5. Паламар М. І. Сис- теми керування антенними станціями зв’язку з низькоорбітальними супутниками: автореф. дис. … д-ра техн. наук. – Л., 2013. – 36 c.

6. Lei Y. Subpixel Edge Detection Based on Morphological Theory / Y. Lei, N. Jiafa // World Congress on Engineering and Computer Science 2008 WCECS, Oct. 22–24 2008, 2008. – DOI:10.1.1.149.3399.