Застосування смартфонів для позиціювання в середині приміщення

2020;
: cc. 11 - 18
1
Національний університет "Львівська політехніка"
2
Національний університет «Львівська політехніка»

Статтю присвячено проблемі навігації усередині приміщень в умовах недоступності сигналу супутникових засобів. У цьому випадку для визначення місця розташування об’єктів використовуються альтернативні джерела їх позиціювання. Використання для задач навігації усередині приміщень смартфонів дозволяє отримати вичерпні дані про його роботу. Для вирішення завдання навігації найбільш важливими елементами масивів даних є унікальний ідентифікатор спостережуваного пристрою і відносний рівень потужності прийнятого від нього сигналу. Дані розрахунків та експериментів показують, що навігаційні вимірювання з допомогою смартфонів дають можливість якісного вирішення завдання спостереження на заданих відстанях між датчиками, які не перевищують 5-7 метрів. При цьому важливими є взаємне розташування датчиків і рухомих об’єктів. При відстані між маяками і об’єктом 5 м реально досяжна точність визначення координат об’єкту складає 1-2 м, що є достатньою умовою для традиційних завдань навігації в середині будівель.

 1. Belej O. Protecting Data Transmission in Sensory Networks by MQTT-Protocol // матеріали VIІ міжнародної науково-технічної конференції “Захист інформації і безпека інформаційних систем”, Львів 30— 31 травня 2019 р. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. — с. 74-78.
 2. Belej O., Nestor N. and Polotai O. Developing a Local Positioning Algorithm Based on the Identification of Objects in a Wi-Fi Network of the Mall. 2019 IEEE XVth International Conference on the Perspective Technologies and Methods in MEMS Design (MEMSTECH), Polyana, Ukraine, 2019, pp. 32-36. — doi: 10.1109/MEMSTECH.2019.8817385.
 3. Belej O., Nestor N., Polotai O. and Sadeckii J.Features of Application of Data Transmission Protocols in Wireless Networks of Sensors. 2019 3rd International Conference on Advanced Information and Communications Technologies (AICT), Lviv, Ukraine, 2019, pp. 317-322. — doi: 10.1109/AIACT.2019.8847878.
 4. Belej О.І. Formation of the signal of information transmission in the system of hyperbolic chaos. INFOS- 2019: Збірник тез доповідей учасників Міжнародного форуму з інформаційних систем і технологій, м. Харків, 24-27 квітня 2019 року. — Харків, 2019. — с. 11-15.
 5. Cantón Paterna V. et al. A Bluetooth Low Energy Indoor Positioning System with Channel Diversity, Weighted Trilateration, and Kalman Filtering //Sensors. — 2017. — Т. 17. — №. 12. — С. 2927.
 6. Detect Framework, In Proceedings of the 2008 IEEE 24th International Conference on Data Engineering (ICDE) (April 2008, Cancun, Mexico), IEEE Comp. Soc., 140-149, 2008.
 7. Detect Framework, In Proceedings of the 2008 IEEE 24th International Conference on Data Engineering (ICDE) (April 2008, Cancun, Mexico), IEEE Comp. Soc., 140-149, 2008.
 8. Gu Y., Lo A., Niemegeers I. A survey of indoor positioning systems for wireless personal networks. IEEE Commun. Surv. Tutor. 2009, 11, 13–32.
 9. Kim J., Jun H., “Vision-based location positioning using augmented reality for indoor navigation”, IEEE Trans. Consum. Electron, 2008, vol. 54, pp. 954–962.
 10. Li C.-L., Laoudias C., Larkou G., et al. Indoor Geolocation on Multi-sensor Smartphones / Proceeding of the 11th Annual International Conference on Mobile Systems, Applications, and Services. New York, NY, USA: ACM, 2013. P. 503–504.
 11. Maggi F. M., Montali M., Westergaard M. Monitoring business constraints with linear temporal logic: An approach based on colored automata" in Proc. of the 9th International Conference on Business Process Management (BPM’11), Clermont-Ferrand, France, LNCS, vol. 6896. Springer, August—September 2011, pp. 132–147.
 12. Qi J., Liu G.P. “A Robust High-Accuracy Ultrasound Indoor Positioning System Based on a Wireless Sensor Network”, Sensors, 2017, vol. 17, pp. 25-54.
 13. Vanamalini T.S., Lakshmi K. Joshitha. RSSI Aided Cartographic In-door Tracking System using Wireless Sensor Network // International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT). 2015. Vol. 4. Issue 03.
 14. Verbeek H., Buijs J., Dongen B., and Aalst W. Xes, sesame, and prom 6″ in Proc. of the CAiSE Forum on Information Systems Evolution, Hammamet, Tunisia, LNBIP, vol. 72. Springer, June 2010, pp. 60–75.
 15. Xin Li, Jian Wang, and Chunyan Liu. A Bluetooth/PDR Integration Algorithm for an Indoor Positioning System // Journal Sensors. 2015. № 15.