ПОХИБКИ ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ РІДИННИМИ ТЕРМОМЕТРАМИ У РАЗІ ЗМЕНШЕННЯ ЇХ ЛІНІЙНИХ РОЗМІРІВ

2019;
: pp. 49-55
1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет “Львівська політехніка”

Наведено методологічні основи вивчення систематичної похибки вимірювання температури рідинними термометрами. Встановлено існування юлтзько шести складових цієї похибки. Їхня відносна вага змінюється залежно від умов  градуювання  та  застосування,  особливостей  виготовлення  та  використовуваних  конструктивних  матеріалів,  їх сумісності  та  змочування. Показано, що  зміна  лінійних  розмірів  термометрів,  зокрема  їх  зменшення  до мікророзмірів, призводить  до  посилення  одних  складових  та  послаблення  інших.  Виведено  рівняння  руху  термометричної  рідини  у капілярі  з  урахуванням  низки  параметрів.  Доведено,  що  геометрія  внутрішньої  поверхні  капіляра  може  ставати визначальною для формування складових систематичної похибки, зокрема складової так званого мертвого ходу, та іншої складової, зумовленої девіацією діаметра капіляра під час його виготовлення.

[1]  Я.  Луцик,  О.Гук,  О.  Лах,  Б.  Стадник, Вимірювання  температури:  теорія  та  практика,  Україна, Львів: Бескид-Біт, 2006. 

[2]  V.  Zablotskii,  O.  Lunov,  P.  Gomez,  “Magnetic heating by  tunable  arrays of nanoparticles  in  cancer  therapy”, Acta Phys. Pol., vol. 115(1), pp. 413–417, 2009.

[3]   S. Yatsyshyn, B. Stadnyk, R. Samchenko, “CNT nanosensors  in  the  tumors  treatment”,  Internat.  Journ. Biosensors  &  Bioelectronics,  vol.  2,  iss.  6,  pp.  188–189, 2017.  

[4] B. Stadnyk, S. Yatsyshyn, Ya. Lutsyk, “Research in Nanothermometry. Part 3. Characteristics of the Thermometers with  liquid-  and  solid-phase  sensitive  elements”, Sensors and Transducers, vol. 140, iss. 5, pp. 15–23, 2012.  

[5]  Standard Handbook of Petroleum and Natural Gas Engineering, Edited by: W. Lyons, G. Plisga, M.  Lorenz, 3-rd Edition, 2016.  [Online]. Available:  https://www.sciencedirect. com/book/9780123838469/standard-handbook-of-petroleum-and-natural-gas-engineering

[6]  D.  Quéré,  F.  Brochard-Wyart,  P.-G.  Gennes, “Capillarity  and  Gravity”,  in  Capillarity  and  Wetting Phenomena, Springer, New York, NY, 2004, pp. 33–67.