ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ВЗАЄМОДІЇ СИСТЕМИ ПЕРВИННИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ-ОБ’ЄКТ ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИМОГ ДО СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОХІМІЧНИХ ПРИЛАДІВ

2021;
: pp. 18-25
1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет “Львівська політехніка”
3
Національний університет “Львівська політехніка”
4
Національний університет “Львівська політехніка”
5
Technical University of Varna

Розглянуто проблему створення електрохімічних приладів та проблеми, що виникають у системі первинного перетворювача, об'єкта управління. Предметом дослідження були обрані низькостійкі (розчини солей) та високостійкі (розчини цукру). Для вирішення проблеми ми застосували метод аналізу імпедансного спектру з програмним забезпеченням EIS Spectrum Analyzer, яке виконує моделювання за алгоритмом ЛевенбергаМарквардта. Синтезовано схеми заміщення в різних частотних і концентраційних діапазонах досліджуваних об'єктів. Це дає можливість відповідних коригувальних дій, щоб мінімізувати вплив несприятливих подій у системі, одночасно контролюючи якість рішень – неелектричних об’єктів природи – за допомогою електрохімічних пристроїв.

[1] V. Yatsuk, T. Bubela, Y. Pokhodylo, Y. Yatsuk, R. Kochan, "Improvement of data acquisition systems for the measurement of physical-chemical environmental properties", in Proc. 2017 IEEE 9th International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, IDAACS 2017, no. 1, Bucharest, Romania, 2017, pp. 41-46.
https://doi.org/10.1109/IDAACS.2017.8095046
[2] M. Grossi, B. Riccò, "Electrical impedance spectroscopy (EIS) for biological analysis and food characterization: a review", J. Sens. Sens. Syst., 6, pp. 303-325, 2017.
https://doi.org/10.5194/jsss-6-303-2017
[3] M.Orazem, B.Tribollet, Electrochemical Impedance Spectroscopy, Wiley, 2017.
https://doi.org/10.1002/9781119363682
[4] I. Deleebeeck, S.Veltze, "Electrochemical impedance spectroscopy study of commercial Li-ion phosphate batteries: a metrology perspective", Int. J. Energy Res., no. 44, p. 7158-7182, 2020.
https://doi.org/10.1002/er.5350
[5] A. Bandarenka, "Exploring the interfaces between metal electrodes and aqueous electrolytes with electrochemical impedance spectroscopy", Analyst, no. 138, p. 5540-5554, 2013.
https://doi.org/10.1039/c3an00791j
[6] M. Grossia, C. Parolin, B. Vitali, B. Riccòa, "Electrical Impedance Spectroscopy (EIS) characterization of saline solutions with a low-cost portable measurement system", Engineering Science and Technology, an International Journal, no. 22, issue 1, p.102-108, 2019.
https://doi.org/10.1016/j.jestch.2018.08.012
[7] C. Gabrielli, "Once upon a time there was EIS", Electrochim. Acta 331, 135324, 2020.
https://doi.org/10.1016/j.electacta.2019.135324
[8] A. Lasia, "Electrochemical Impedance Spectroscopy and its Applications", Springer, p. 1-367, 2014.
https://doi.org/10.1007/978-1-4614-8933-7
[9] W.Watson, M. Orazem, Measurement model program, 2020. 
https://doi.org/10.1149/osf.io/kze9x
[10] A. llagui, T. Freeborn, A. Elwakil, B. Maundy, "Reevaluation of performance of electric double-layer capacitors from constant-current charge/discharge and cyclic voltammetry", Sci. Rep., no. 6, 38568, 2016.
https://doi.org/10.1038/srep38568
[11] M. Orazem, et al. "Dielectric properties of materials showing constant-phase-element (CPE) impedance response", J. Electrochem. Soc., no.160, C215-C225, 2013.
https://doi.org/10.1149/2.033306jes