схема заміщення

Математична модель магнітного стану однофазного колекторного двигуна

Однофазні колекторні двигуни (ОКД) із послідовним збудженням мають просту конструкцію та невелику вартість, тому перспективні щодо застосування для приводу приладів побутової техніки та електричного ручного інструменту. Це зумовлює необхідність створення математичних моделей ОКД, які дали б змогу як розробляти нові, так і модернізувати наявні зразки таких двигунів. Мета статті – створення інженерної математичної моделі магнітного стану ОКД із використанням колових методів.

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ВЗАЄМОДІЇ СИСТЕМИ ПЕРВИННИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ-ОБ’ЄКТ ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИМОГ ДО СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОХІМІЧНИХ ПРИЛАДІВ

Розглянуто проблему створення електрохімічних приладів та проблеми, що виникають у системі первинного перетворювача, об'єкта управління. Предметом дослідження були обрані низькостійкі (розчини солей) та високостійкі (розчини цукру). Для вирішення проблеми ми застосували метод аналізу імпедансного спектру з програмним забезпеченням EIS Spectrum Analyzer, яке виконує моделювання за алгоритмом ЛевенбергаМарквардта. Синтезовано схеми заміщення в різних частотних і концентраційних діапазонах досліджуваних об'єктів.

Математична модель магнітного стану колекторного двигуна з магнітоелектричним збудженням

Сьогодні існує тенденція до заміни мікродвигунів постійного струму з електро- магнітним збудженням на двигуни зі збудженням від постійних магнітів (ДПС ПМ). Врахо- вуючи широке застосування ДПС ПМ, актуальним є створення математичних моделей цього типу двигуна.

Алгоритм синтезу SPICE схем заміщення гальваномагнітних перетворювачів Холла

Наведено алгоритм синтезу SPICE схем заміщення сенсорів магнітного поля на основі гальваномагнітних перетворювачів Холла. З використанням типових бібліотечних елементів синтезовано схеми заміщення, що враховують параметри магнітного поля та просторового положення сенсора в ортогональній системі координат. Отримані шляхом моделювання результати якісно підтверджують результати експериментів та служать основою процедури калібрування сенсорів.