Інтенсифікація процесу метанового бродіння техногенних відходів в технології комплексного добрива

2016;
: сс. 367 – 372
Authors: 

Alexandra Byelyanska, Mykhola Voloshyn and Valentina Karmazina

Dniprodzerzhynsk State Technical University, 2, Dniprobudivska St., 51918 Dniprodzerzhynsk, Ukraine

Методами лабораторних досліджень встановлено можливість інтенсифікації процесу метанового бродіння, що застосовується в технології одержання комплексного добрива. Для інтенсифікації бродіння запропоновано проводити попереднє хімічне й механічне оброблення суміші, що полягає у попередньому диспергуванні. Це дало можливість більш ніж у двічі скоротити у мезофільному режимі тривалість процесу метанування суміші. Отримано математичні залежності, що можуть використовуватись для вибору способу попереднього оброблення зброджувальної суміші в промисловості.

[1] Karpishhenko O.I. and Karpishhenko O.O.: Visnyk Sumskogo Derzh. Univ., 2013, 2, 5.
[2] http://www.niuif.ru/zhurnal/poslednie-nomera/11/
[3] Vakal S., Astrelin I., Trofymenko M. et al.: Suchasnyi Stan Fosfatno-Tukovoi Promyslovosti Ukrainy. Sobor, Sumy 2005.
[4] Evilevich A. and Evilevich M.: Utilizatsiya Osadkov Stochnykh Vod. Stroyizdat, Leningrad 1998.
[5] Angelov A., Aleynov D. and Levin B.: Khimicheskaya Promyshlennost, 2006, 7, 11.
[6] Zyuman B. and Pasenko A.: Pat. UA 30651, Publ. March 11, 2008.
[7] Makarenko N. and Vakal S.: Visnyk Kremenchuk Nats. Univ., 2011, 71, 142.
[8] Alekseeva T., Perfileva V. and Krinitsyn G.: Khimiya Rastitelnogo Syria, 1998, 4, 53.
[9] Zyuman B. and Pasenko A.: Pat. UA 23638, Publ. June 11, 2007.
[10] Gyunter L. and Goldfarb L.: Metatenki. Stroyizdat, Moskva 1991.
[11] Mislyuk E., Stolyarenko G., Gromiko A. et al.: Pat. UA 54806, Publ. March 17, 2003.
[12] Sednin V., Sednin A., Prokopenya I. et al.: Nauchno-Techn. i Proizvodstv. Zh., 2009, 5, 49.
[13] Ocheretnyuk O. et al: Voprosy Khimii i Khim. Techn., 2011, 3, 116.
[14] Ocheretnyuk O. et al.: Pat. UA 70314, Publ. June 01, 2012.
[15] Voloshin M., Plahotnik O. and Zhuravlova A.: Voprosy Khimii i Khim. Techn., 2004, 2, 210.
[16] Dorohov I. and Menshikov V.: Systemnyi Analiz Processov Khimicheskoy Technologii. Intellektualnye Systemy i Inzhenernoe Tvorchestvo v Zadachah Intensifikatsii Khimiko-Tehnologicheskih Processov i Proizvodstv. Nauka, Moskva 2005.
[17] Ocheretnyuk O., Voloshyn M. et al.: Visnyk Nats. Techn. Univ. «Kharkiv. Polytech. Institute», 2011, 31, 104.
[18] Iliin V.: Tyazhelye Metally v Systeme Pochva – Rastenie. Nauka, Novosibirsk 1991.