Intensification of Man-made Waste Methane Fermentation Process in Complex Fertilizer Technology

2016;
: pp. 367 – 372
Authors: 

Alexandra Byelyanska, Mykhola Voloshyn and Valentina Karmazina

Dniprodzerzhynsk State Technical University, 2, Dniprobudivska St., 51918 Dniprodzerzhynsk, Ukraine

The methods of laboratory studies found the opportunity to intensify the process of methane fermentation which is used in the complex fertilizer technology. To intensify fermentation it was suggested to reprocess the mixture by chemical and mechanical ways that consists in the preliminary dispersion. Thus, the duration of mixture methanation process in mesophilic regime has been reduced by more than a half. The functions have been obtained and can be used to select the method of fermented mixture preprocessing in industry.

[1] Karpishhenko O.I. and Karpishhenko O.O.: Visnyk Sumskogo Derzh. Univ., 2013, 2, 5.
[2] http://www.niuif.ru/zhurnal/poslednie-nomera/11/
[3] Vakal S., Astrelin I., Trofymenko M. et al.: Suchasnyi Stan Fosfatno-Tukovoi Promyslovosti Ukrainy. Sobor, Sumy 2005.
[4] Evilevich A. and Evilevich M.: Utilizatsiya Osadkov Stochnykh Vod. Stroyizdat, Leningrad 1998.
[5] Angelov A., Aleynov D. and Levin B.: Khimicheskaya Promyshlennost, 2006, 7, 11.
[6] Zyuman B. and Pasenko A.: Pat. UA 30651, Publ. March 11, 2008.
[7] Makarenko N. and Vakal S.: Visnyk Kremenchuk Nats. Univ., 2011, 71, 142.
[8] Alekseeva T., Perfileva V. and Krinitsyn G.: Khimiya Rastitelnogo Syria, 1998, 4, 53.
[9] Zyuman B. and Pasenko A.: Pat. UA 23638, Publ. June 11, 2007.
[10] Gyunter L. and Goldfarb L.: Metatenki. Stroyizdat, Moskva 1991.
[11] Mislyuk E., Stolyarenko G., Gromiko A. et al.: Pat. UA 54806, Publ. March 17, 2003.
[12] Sednin V., Sednin A., Prokopenya I. et al.: Nauchno-Techn. i Proizvodstv. Zh., 2009, 5, 49.
[13] Ocheretnyuk O. et al: Voprosy Khimii i Khim. Techn., 2011, 3, 116.
[14] Ocheretnyuk O. et al.: Pat. UA 70314, Publ. June 01, 2012.
[15] Voloshin M., Plahotnik O. and Zhuravlova A.: Voprosy Khimii i Khim. Techn., 2004, 2, 210.
[16] Dorohov I. and Menshikov V.: Systemnyi Analiz Processov Khimicheskoy Technologii. Intellektualnye Systemy i Inzhenernoe Tvorchestvo v Zadachah Intensifikatsii Khimiko-Tehnologicheskih Processov i Proizvodstv. Nauka, Moskva 2005.
[17] Ocheretnyuk O., Voloshyn M. et al.: Visnyk Nats. Techn. Univ. «Kharkiv. Polytech. Institute», 2011, 31, 104.
[18] Iliin V.: Tyazhelye Metally v Systeme Pochva – Rastenie. Nauka, Novosibirsk 1991.