Встановлення ефективної природи газу на руйнування різних мікроорганізмів під дією кавітації

2020;
: сс. 264 - 270
1
Lviv Polytechnic National University
2
Національний університет “Львівська політехніка”

Досліджено знезараження води від бактерій роду Diplococcus, S.lutea, B.cereus, Ps.fluorescens та дріжджів Sacch.cerevisiae за одночасної дії газ/УЗ як мікроорганізми, які були визначені в природних та стічних водах в домінуючій кількості. Встановлені відносні ряди ефективного руйнування клітин під дією газ/УЗ. Найбільша ефективність знищення мікроорганізмів було досягнуто під дією Ar/УЗ, порівняно з Не/УЗ, СО2/УЗ і О2/УЗ що пояснюється властивостями газу, здатними впливати на сонохімічну активність.

 1. Prado M., Borea L., Cesaro A. et al.: Int. Biodeter. Biodegr., 2017, 119, 577. https://doi.org/10.1016/j.ibiod.2016.10.044
 2. Fei G., Lizhong Z., Jing W.: Desalination, 2008, 225, 156. https://doi.org/10.1016/j.desal.2007.03.016
 3. Zhou X., Zhao J., Li Z. et al.: Ultrason. Sonochem., 2016, 28, 376. https://doi.org/10.1016/j.ultsonch.2015.08.017
 4. Cameron M., Lynn D., Britz T.: Ultrason. Sonochem., 2008, 15, 960. https://doi.org/10.1016/j.ultsonch.2008.02.012
 5. Badve M., Bhagat M., Pandit A.: Sep. Purif. Technol., 2015, 151, 31. https://doi.org/10.1016/j.seppur.2015.07.020
 6. Drakopoulou S., Terzakis S., Fountoulakis M. et al.: Ultrason. Sonochem., 2009, 16, 629. https://doi.org/10.1016/j.ultsonch.2008.11.011
 7. Sun X., Park J., Kim H. et al.: Ultrason. Sonochem., 2018, 49, 13. https://doi.org/10.1016/j.ultsonch.2018.02.039
 8. Stamper D., Holm E., Brizzolara R.: J. Environ. Eng. Sci., 2008, 7, 139. https://doi.org/10.1139/S07-044
 9. You J., Guo Y., Guo R. et al.: Chem. Eng. J., 2019, 373, 624. https://doi.org/10.1016/j.cej.2019.05.071
 10. Koval I., Starchevskyy V., Shevchuk L.: 12th Meeting of the European Society of Sonochemistry, Greece, Crete 2010, 106.
 11. Koval I., Shevchuk L., Starchevskyy V.: Chem. Eng. Transact., 2011, 24, 1315. https://doi.org/10.3303/CET1124220
 12. Starchevskyy V., Koval I., Shevchuk L. et al.: 11th Meeting of the European Society of Sonochemistry, France, La Grande-Motte 2008, 159.
 13. Koval I., KіslenkoV., Shevchuk L. et al.: Chem. Chem. Technol., 2011, 5, 463. https://doi.org/10.23939/chcht05.04.463
 14. Sun X., Kang C., Park J. et al.: Exp. Therm. Fluid Sci., 2018, 99, 200. https://doi.org/10.1016/j.expthermflusci.2018.02.034
 15. Jain P., Bhandari V., Balapure K. et al.: J. Environ. Manage., 2019, 242, 210. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2019.04.057
 16. Xiaoge W., Eadaoin M., Mason J.: 11th Meeting of the European Society of Sonochemistry, France, La Grande-Motte 2012, 115.
 17. Eadaoin J., Xiaoge W., Mason J.: 11th Meeting of the European Society of Sonochemistry, France, La Grande-Motte 2012, 47.
 18. Nykypanchuk M., Hrynchuk Yu. et al.: Chem. Chem. Technol., 2013, 7, 467. https://doi.org/10.23939/chcht07.04.467
 19. Melnyk Y., Reutskyy V., Starchevskyy V. et al.: Chem. Chem. Technol., 2014, 8, 177. https://doi.org/10.23939/chcht08.02.177
 20. Koval I., Falyk T.: 15th Int. Scientific-Practical Conference "Resources of Natural Waters in Carpathian Region", Ukraine, Lviv 2016, 92.
 21. Koval I., Shevchuk L.: 5th Int.l Youth Science Forum “Litteris et Artibus”, Ukraine, Lviv 2015, 372.
 22. Koval I.: Int. Symposium “The Environment and the Industry”, Romania, Bucharest 2018, 362. https://doi.org/10.21698/simi.2018.fp43
 23. Koval I.: Int. Symposium “The Environment and the Industry”, Romania, Bucharest 2017, 56. https://doi.org/10.21698/simi.2017.0007