Біосумісні гелеподібні форми лікарських засобів на основі розчинів полісахариду хітозану в присутності спиртів

1
Bashkir State University
2
Bashkir State University
3
Bashkir State University
4
Bashkir State University
5
Bashkir State University
6
Bashkir State University

Запропоновано підхід до одержання пружно-в‘язких систем на основі хітозану без зшиваючих агентів, суть якого полягає у формуванні додаткової сітки фізичних зв‘язків внаслідок введення низькомолекулярного модифікатора – етанолу або гліцерину. Встановлено, що структуроутворення хітозану в розчині супроводжується формуванням додаткової сітки фізичних зв‘язків, вузлами якої є агрегати молекул хітозану, сформовані у змішаному розчиннику оцтова кислота-вода-гліцерин або оцтова кислота-вода-етанол. Це сприяє скорішому формуванню пружно-в‘язкісних властивостей, що приводить до гелеутворення за нижчих концентрацій полімеру у порівнянні з розчином хітозану без додавання спирту. Одержані гелеподібні системи мають задовільну біосуміснсть, і тому можуть використовуватись як полімерні форми лікарських засобів.

[1] Kaplunov I., Pahomov P.: Nanotekhnolohiia. Ekolohiia. Proizvodstvo, 2012, 6, 24.

[2] Valuev L., Davydov D., Sytov D., Valuev I.: Polym. Sci. Ser. А, 2014, 56, 786. https://doi.org/10.1134/S0965545X1406011X
https://doi.org/10.1134/S0965545X1406011X

[3] Nekrasova T., Andreeva L., Lezov A. et al.: Polym. Sci. A, 2015, 57, 103. https://doi.org/10.1134/S0965545X15020121
https://doi.org/10.1134/S0965545X15020121

[4] Grigor'eva M.: Biotekhnolohiia, 2011, 4, 9.

[5] ZubovV., Pashkin I., Bogachev V.: Pat. RU 2198685, Publ. Febr. 20, 2003.

[6] Philippova O., Korchagina E.: Polym. Sci. A, 2012, 54, 552. https://doi.org/10.1134/S0965545X12060107
https://doi.org/10.1134/S0965545X12060107

[7] Nikonorov V., Ivanov R., Kil'deeva N., Lozinskii V.: Polym. Sci. A, 2011, 53, 1150. https://doi.org/10.1134/S0965545X1112011X
https://doi.org/10.1134/S0965545X1112011X

[8] Kassirski I.: Spravochnik po Funktsionalnoi Diahnostyke. Medicina, Vysshaia shkola, Moskva 1972.

[9] Bazunova M., Valiyev D., Tukhvatullin R., Kulish E.: Scientific and Technical Bulletin of Volga region, 2015, 2, 30.