Одержання інден-кумаронових смол з легкої фракції кам‘яно-вугільної смоли 2. інден-кумаронові смоли з епоксидними групами

1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University
3
Gdansk University of Technology
4
Lviv Polytechnic National University
5
Lviv Polytechnic National University

З використанням легкої фракції кам‘яновугільної смоли та отриманої на її основі фракції, що википає за температур 423–463 К з додаванням стиролу і гліцидилметакрилату розроблений метод одержання інден-кумаронових смол з епоксидними групами (ІКСЕ). ІКСЕ отримані за радикальною коолігомеризацією з використанням як ініціатор монопероксидної похідної дигліцидилового етеру діоксидифенілпропану (ПО). Вивчена терміна стабільність ПО. Встановлено вплив кількості ініціатора, температури та тривалості реакції на вихід та температуру розм.‘якшення ІКСЕ. Структура синтезованих ІКСЕ підтверджена ІЧ- та 1Н ЯМР спектроскопічними дослідженнями

[1] Hetmanchuk Yu., Bratychak M.: Khimiya ta Technologiya Polimeriv. Beskyd-Bit, Lviv 2006.

[2] Bratychak M., Hetmanchuk Yu.: Khimichna Technologiya Syntezu Vysokomolekuliarnykh Spoluk. Vyd-vo NULP, Lviv 2009.

[3] Bratychak M., Gagin M., Shyshchak O., Waclawek W.: Chemia i Inzyneria Ekologiczna, 2004, 11, 15.

[4] Bratychak M., Gagin M., Shyshchak O., Brostow W.: Chemia i Inzyneria Ekologiczna, 2004, 11, 21.

[5] Gagin M., Bratychak M., Shyshchak O., Waclawek W.: Chemia i Inzyneria Ekologiczna, 2004, 11, 27.

[6] Skibitskiy V., Grynyshyn O., Bratychak M., Brostow W.: Chemia i Inzyneria Ekologiczna, 2004, 11, 41.

[7] Bratychak M., Romashko I., Shyshchak O., Waclawek W.: Ecolog. Chem. Eng., 2006, 13, 7.

[8] Bratychak M., Shyshchak O., Romashko I., Waclawek W.: Ecolog. Chem. Eng., 2006, 13, 17.

[9] Bratychak M., Romashko I., Shyshchak O. et al.: Ecolog. Chem. Eng., 2007, 14, 245.

[10] Bratychak M., Brostow W., Pietkiewicz D., Topilnytskiy P.: Chem. Chem. Technol., 2007, 1, 155.

[11] Bratychak M., Grynyshyn O., Astakhova O. et al.: Ecolog. Chem. Eng., 2008, 15, 387.

[12] Bratychak M., Shust O., Chervinskyy T. et al.: Ecolog. Chem. Eng., 2011, 18, 49.

[13] Chervinskyy T., Bratychak M., Gagin M., Waclawek W.: Chemia i Inzyneria Ekologiczna, 2004, 11, 1225.

[14] Bratychak M., Grynyshyn O., Shyshchak O. et al.: Ecolog. Chem. Eng., 2007, 14, 225.

[15] Grynyshyn O., Bratychak M., Krynytskiy V., Donchak V.: Chem. Chem. Technol., 2008, 2, 47.

[16] Bratychak M., Grynyshyn O., Astakhova O. et al.: Ecolog. Chem. Eng., 2010, 17, 309.

[17] Tiwari H., Sharma R., Kumar R. et al.: Coke Chem., 2014, 57, 477. https://doi.org/10.3103/S1068364X14120072.
https://doi.org/10.3103/S1068364X14120072

[18] Pyshyev S., Gunka V., Grytsenko Y., Bratychak M.: Chem. Chem. Technol., 2016, 10, 631. https://doi.org/10.23939/chcht10.04si.631
https://doi.org/10.23939/chcht10.04si.631

[19] Bratychak M., Astakhova O., Shyshchak O. et al.: Chem. Chem. Technol., 2017, 11, 509. https://doi.org/10.23939/chcht11.04.509
https://doi.org/10.23939/chcht11.04.509

[20] https://www.chemicalbook.com/ChemicalProductProperty_EN_CB3415111.htm.

[21] Bratychak M., Chervinskyy T., Gagin M. et al.: Ukr. Khim. Zh., 2005, 71, 50.

[22] Braun D., Cherdron H., Rehahn M. et al.: Polymer Synthesis: Theory and Practice: Fundamentals, Methods, Experiments, 5th edn. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 2013. https:/doi.org/10.1007/978-3-642-28980-4_1
https://doi.org/10.1007/978-3-642-28980-4

[23] ASTM- D36/D36M - 14e1. Standard Test Method for Softening Point of Bitumen (Ring-and-Ball Apparatus). https://www.astm.org/Standards/D36.htm

[24] Wilson G., Henderson J., Caruso M. et al.: J. Polym. Sci. A, 2010, 48, 2698. https://doi.org/10.1002/pola.24053
https://doi.org/10.1002/pola.24053