Взаємодія олеїнової кислоти з етаноламінами

1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Lviv Polytechnic National University
3
Національний університет “Львівська політехніка”
4
Національний університет „Львівська політехніка”

Досліджено закономірності взаємодії олеїнової кислоти з сумішшю етаноламінів за нестаціонарних умов у присутності каталізатора – катіонообмінної смоли КУ-2-8 у Н-формі. Визначено вплив співвідношення реагентів і кількості каталізатора на конверсію кислоти та селективність утворення і вихід продуктів. Показано, що реакції N-ацилування моно- і діетаноламінів олеїновою кислотою відбуваються з вищою інтенсивністю, порівняно з естерифікацією гідроксильних груп етаноламінів.

[1] Pletnev M. (Ed): Poverhnostno-Aktivnye Veschestva i Kompozitsii. Spravochnik, OOO «Firma Klavel», Moskva 2002.

[2] Pop G., Bodachivskyi Yu., Donets O.: Naftohazova Haluz Ukrainy, 2014, 5, 32.

[3] Akram M., Zaman W., Salman Z. et al.: J. Sci. Res., 2010, 41, 31.

[4] Mithun G. Mondal, Amit Prabhakar Pratap: J. Oleo Sci., 2016, 65, 663. https://doi.org/10.5650/jos.ess15276
https://doi.org/10.5650/jos.ess15276

[5] Protsyshyn V., Holik M.: Katalyz i Neftekhymyia, 2007, 15, 108.

[6] Liu K., Nau A., Shaw J.-F.: J. Agric. Food Chem., 2001, 49, 5761. https://doi.org/10.1021/jf0107858
https://doi.org/10.1021/jf0107858

[7] Chebaksarov A., Khudoleeva E., Besogonov M.: Pat. RU 436767, Publ. Dec. 20, 2011.

[8] Melnyk S., Reutskyy V.: Chem. Chem. Technol., 2014, 8, 93.

[9] Mitchell D., Smit D.: Akvametriya. Khimiya, Moskva 1980.

[10] Ogorodnikov S. K.: Azeotropnyie Smesi. Khimiya, Leningrad 1971.

[11] Abdul Aziz H., Kheireddine Aroua M., Yusoff R. et al.: J. Surfact Deterg., 2016, 19, 11. https://doi.org/10.1007/s11743-015-1736-0
https://doi.org/10.1007/s11743-015-1736-0